Inteligentne pomiary wody zmniejszają jej zużycie i nakłady pracy

Spółka Wodna we Florenbergu, Niemcy

Minimalizowanie start wody

„Przy użyciu systemu sterowania procesem będziemy w stanie szybciej zlokalizować pęknięcia rur i przygotować analizę strat wody.”

Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów Florenberg w pobliżu Fuldy w Niemczech zainstalowało 4850 inteligentnych wodomierzy w celu poprawienia wydajności obsługi dostaw wody i poprawy obsługi klienta.

Sieć wodociągowa zaopatruje około 20 tys. klientów, a zużycie wody wynosi około 900 tys. m³ wody pitnej rocznie. Inteligentne liczniki wody znacząco zmniejszają zarówno nakłady pracy administracyjnej jak i operacyjnej pracowników technicznych przedsiębiorstwa wodociągów.

Czasochłonne i kosztowne odczyty liczników przez personel zewnętrzny stały się przeszłością i nastąpiło znaczące skrócenie przygotowania sprawozdań na koniec roku.

Stephan Hahn, Dyrektor Operacyjny, wyjaśnia: „Naszym wyzwaniem jest sprostanie rosnącej ilości zadań przez zaledwie kilku pracowników.

”Wodomierze elektroniczne zapewniają nam lepsze i szybsze informacje o naszym obszarze dostaw. Na przykład przy użyciu systemu sterowania procesem będziemy w stanie szybciej zlokalizować pęknięcia rur i przygotować analizę strat wody. ”

„Klienci są coraz bardziej wrażliwi, jeśli chodzi o rzeczywiste zużycie” wyjaśnia dyrektor operacyjny. Nasza codzienna praca będzie znacznie łatwiejsza dzięki wysokiemu stopniowi dokładności wyświetlanej przez ultradźwiękowy wodomierz i rejestrator danych. W razie konieczności wodomierz może wyświetlić zużycie z ostatnich 460 dni za pośrednictwem bezpośredniego odczytu przy użyciu laptopa oraz alarmy minimalnego i maksymalnego zużycia wraz z innymi przydatnymi informacjami dodatkowymi, które ułatwiają przechowywanie danych."

Kompaktowy wodomierz mierzy zużycie za pomocą wyjątkowo precyzyjnej metody ultradźwiękowej. Dane są buforowane za pomocą wbudowanego rejestratora, a dane zużycia są dokładnie i skutecznie odczytywane bezprzewodowo przez personel przedsiębiorstwa w wyznaczonych terminach, w których przejeżdżają obok posesji odbiorców, a następnie przesyłane bezpośrednio do systemu rozliczeń przedsiębiorstwa w celu dalszego przetwarzania i fakturowania. W związku z tym przedsiębiorstwo jest w stanie rejestrować do 100% zużycia wody w obszarze zasilania, a źródła błędów są praktycznie zerowe.

„Przy użyciu systemu sterowania procesem będziemy w stanie szybciej zlokalizować pęknięcia rur i przygotować analizę strat wody.” 

Stefan Hahn, Dyrektor Operacyjny przedsiębiorstwa wodociągów we Florenbergu

Przedsiębiorstwo wodociągów Florenberg niedaleko Fuldy w Niemczech

Projekt:
Instalacja 4 850 inteligentnych wodomierzy ze zdalnym odczytem

Ramy czasowe: 2013

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszych informacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów Florenberg
Stephan Hahn, Dyrektor Operacyjny  

Kamstrup Germany
Ingo Bluhm, Specjalista ds. Sprzedaży

tel: +4961529572498