Znaczne oszczędności energii w ekologicznej mleczarni

Mleczarnia Thise, Dania

Od czasu zainstalowania liczników wody i ciepła oraz rozpoczęcia korzystania z narzędzia do prezentacji danych eButler, mleczarnia Thise ma znacznie lepszy obraz tego, ile wody zużywa każdego dnia. i wykorzystuje tę wiedzę do zwiększania swojej efektywności.

Mleczarnia Thise produkuje co roku 115 milionów kilogramów mleka. Łączna ilość wody wykorzystywanej przy produkcji mleka, serów i innych produktów wynosi 150 000 metrów sześciennych rocznie. Ponadto, mleczarnia w swojej oczyszczalni oczyszcza każdego roku 160 000 metrów sześciennych ścieków. Mleczarnia płaci 35 koron duńskich za każdy oczyszczony metr sześcienny wody, dlatego jest bardzo zainteresowana zmniejszeniem swojego zużycia wody. Jest to jednym z powodów, dla których mleczarnia Thise bierze udział w projekcie zwiększenia efektywności zużycia wody w mleczarniach, który zakłada zwiększenie konkurencyjności biorących w nim udział mleczarni poprzez bardziej efektywne wykorzystywanie wody.

Oszczędzanie czasu przy monitorowaniu zużycia
Jeszcze do niedawna menadżer ds. produkcji musiał monitorować zużycie wody obchodząc zakład produkcyjny, ręcznie odczytując każdy wodomierz mechaniczny i zapisując dane, co zajmowało łącznie 45 minut. Dane były następnie przesyłane do arkusza w Excelu.

Nie była to jednak efektywna metoda. Przede wszystkim, menadżer ds. produkcji nie zawsze był w stanie przekuć dane w działania generujące faktyczne oszczędności w zakładzie produkcyjnym. Obecnie zużycie wody jest monitorowane w znacznie nowocześniejszy i zautomatyzowany sposób, tak jak w przypadku innych procesów w mleczarni.
Rezultaty widoczne od razu
Firma Kamstrup bierze udział w projekcie zwiększenia efektywności wykorzystania wody w mleczarniach. W ramach projektu zainstalowano 66 wodomierzy i ciepłomierzy, odczytywanych zdalnie i hostowanych przez Kamstrup.

Rozwiązanie obejmuje również narzędzie do prezentacji danych Kamstrup – aplikację eButler. Daje ona wygodny dostęp do podglądu wszystkich danych dotyczących zużycia wody zbieranych automatycznie co godzinę. Obejmuje to wszystkie procesy realizowane w mleczarni, od zakładu produkcyjnego, przez pakowanie, aż po ostateczne czyszczenie maszyn.
2/3 oszczędności

„Do tej pory co godzinę zużywaliśmy 700 litrów wody na przepłukiwanie. Obecnie wykorzystujemy 6000 litrów dziennie. Oczywiście tak duże oszczędności to skrajny przypadek. Udało nam się je wygenerować poprzez zainstalowanie zaworu regulującego, dzięki któremu zużycie jest utrzymywane na stałym poziomie. Do systemu podłączony został również alarm, który informuje nas o przekroczeniu przez strumień wody progu 300 litrów na godzinę”. Jens Møibæk, Menadżer ds. Technicznych w mleczarni Thise

- Jens Møibæk, Menadżer ds. Technicznych w mleczarni Thise

„Optymalizacja to bardzo ciekawy proces, jeżeli możemy na bieżąco obserwować, jak ogromną różnicę robią wprowadzane zmiany. Ponadto, nasz profil ekologiczny bardzo pasuje do profilu zielonej energii. Przewiduję, że uda nam się oszczędzić ogromne ilości wody w naszej maszynie do mycia CIP”. 

- Jens Møibæk, Menadżer ds. Technicznych w mleczarni Thise 


Przyjazna dla użytkownika wizualizacja zużycia robi dużą różnicę
Wizualizacja zużycia jest dla mleczarni Thise jedną z największych zalet rozwiązania Kamstrup, ponieważ daje jej podgląd tego, w jaki sposób może zoptymalizować swoją działalność i wygenerować dodatkowe oszczędności w zużyciu energii i wody.
Konkretne oszczędności

Już nie raz aplikacja eButler pozwoliła na zidentyfikowanie kosztownych błędów, takich jak błąd w kotłowni oraz wadliwy zawór pary, który umożliwiał przepływ ciepła nawet wtedy, gdy został zamknięty. Skutkiem wadliwego zaworu pary był współczynnik 7 zużycia ciepła. 
Łatwiejsze raportowanie

Dotychczas mleczarnia musiała swoje zużycie obliczać ręcznie, ale dzięki rozwiązaniu od Kamstrup zarządzanie procesem dokumentacji stało się znacznie łatwiejsze, nie tylko w przypadku kierownictwa i pracowników mleczarni, ale także komunikacji z władzami.

Rozwiązanie

58 wodomierzy MULTICAL® 21
8 ciepłomierzy MULTICAL® 602
Dane są zbierane za pomocą hostowanego rozwiązania READy
i prezentowane w aplikacji eButler.
Czas trwania projektu: Wiosna 2014 – jesień 2015