Monitorowanie zużycia wody daje dostęp do informacji i bezpieczeństwo

Wspólnota Vinhandlaren, Szwecja

Dzięki zainstalowaniu inteligentnych wodomierzy oraz systemu READy do ich zdalnego odczytu, wspólnota Vinhandlaren uzyskała lepszy podgląd swojego zużycia wody.

Wiarygodne dane dotyczące zużycia stanowią również podstawę do rozliczania mieszkańców oraz ograniczania kosztów dzięki monitorowaniu i szybkiemu wykrywaniu wycieków.

W szwedzkiej gminie Sollentuna znajduje się wspólnota Vinhandlaren obejmująca 90 mieszkań. Jak wiele wspólnot, również wspólnota Vinhandlaren korzystała dotychczas z wodomierzy mechanicznych do pomiarów zużycia wody w każdym mieszkaniu. Jednak wspólnota ma również dwa obszary wspólne – lodowisko hokejowe i pralnię, w których również zużywana jest woda, która nie była dotychczas mierzona – zużycie było dzielone równo na wszystkich mieszkańców. Początkowo nie planowano tego zmieniać, ale wspólnota zauważyła rozbieżność pomiędzy jej rachunkiem za wodę, wystawionym przez przedsiębiorstwo wodociągowe, a danymi dostarczanymi przez liczniki mechaniczne zainstalowane w mieszkaniach. Nadszedł czas na zmiany!

Jednym z powodów tej rozbieżności było to, że z czasem liczniki mechaniczne zużywały się, a ich dokładność się zmniejszała. Mieszkańcy zaczęli szukać nowocześniejszego i bardziej przyszłościowego rozwiązania. Chcieli mieć pewność, że dane dotyczące zużycia dostarczane przez liczniki będą zgodne z prawdą.

Pozwoliłoby im to dowiedzieć się, jak zużycie rozkłada się na poszczególnych mieszkańców oraz dawałoby im pewność, że będą płacili wyłącznie za zużytą przez siebie wodę. Wspólnota zdecydowała się więc zainwestować w nowe, inteligentne wodomierze od Kamstrup.

Inteligentne liczniki MULTICAL® 21 zostały zainstalowane i podłączone do systemu zdalnego odczytu READy. Jörgen Kleveborn, członek Zarządu Vinhandlaren szybko przekonał się do nowego rozwiązania:

„Dzięki systemowi READy mogę szybko i wygodnie odczytać wszystkie liczniki w naszej sieci. Dane są od razu dostępne w systemie, co pozwala mi zaoszczędzić 4-5 godzin pracy.
W przyszłości mieszkańcy będą mieli pewność, że są prawidłowo rozliczani i płacą tylko za wodę, którą faktycznie zużyli”.

Rachunki za faktyczne zużycie
Dodatkową zaletą nowego rozwiązania jest to, że mieszkańcy nie muszą już samodzielnie odczytywać liczników. Odczyt odbywa się teraz automatycznie w systemie READy. Dostęp do dokładnych danych oznacza, że mieszkańcy płacą tylko za faktycznie zużytą przez siebie wodę, co daje im kontrolę nad ich rachunkami dzięki możliwości zmiany swoich nawyków.

„Na początku niektórzy mieszkańcy zauważyli, że płacą trochę więcej niż wcześniej”, mówi Jörgen Kleveborn. „Było to spowodowane tym, że dotychczas płacili zbyt mało w stosunku do swojego faktycznego zużycia, podczas gdy inni płacili zbyt dużo”.

Koniec z marnowaniem wody i zbyt wysokimi rachunkami
Inteligentne liczniki Kamstrup zapewniają skuteczną detekcję wycieków dzięki szybkiemu identyfikowaniu dużych wahań zużycia. 

Mieszkańcy wspólnoty Vinhandlaren mogli się o tym przekonać w chwilę po zainstalowaniu liczników. Dwa wodomierze od razu wygenerowały alarm w systemie READy i szybko udało się zlokalizować dwa wycieki.

Do tej pory wspólnota Vinhandlaren zmagała się z problemem wycieków. Nieszczelny zawór zbiornika z ciepłą wodą spowodował straty w wysokości 16 000 koron duńskich. Nowy system zapobiegnie powtarzaniu się takich sytuacji w przyszłości i zdecydowanie ułatwi monitorowanie zużycia wody oraz szybkie identyfikowanie zbyt wysokiego zużycia. Inwestycja w inteligentne wodomierze oznacza, że zarówno Jörgen, jak i mieszkańcy wspólnoty Vinhandlaren mogą spać spokojnie.

Informacje o rozwiązaniu

Klient: Wspólnota Vinhandlaren (Szwecja).
Rozwiązanie: MULTICAL® 21.
Net Build, READy Fixed Network
Liczba punktów pomiarowych: 90
Ramy czasowe: 2015-2016.