Kamstrup pomaga w optymalizacji
zużycia energii i wody
w domu spokojnej starości

De Veste, Naarden, Holandia

„Transparentność zużycia energii zdecydowanie ułatwia optymalizację dostaw energii w budynkach”, mówi monter w De Veste, który odpowiada również za dostawy energii i rozliczenie.

Zrównoważone rozwiązania energetyczne od początku były priorytetem w holenderskim projekcie budowy kompleksu spokojnej starości „De Veste”. Dzięki licznikom oraz technologii komunikacyjnej Kamstrup, projekt stał się jeszcze bardziej efektywny energetycznie. 

Kiedy towarzystwo budownictwa społecznego Habion oraz grupa opiekuńcza Amaris zdecydowały się zainwestować ogromną ilość pieniędzy w budowę 70 nowych mieszkań w holenderskim mieście Naarden, zdecydowały również, że cały kompleks powinien opierać się na zrównoważonej energii. Dlatego też pompy ciepła, magazynowanie energii cieplnej oraz wentylacja z odzyskiem ciepła pełnią bardzo ważną rolę w dostawach energii na terenie kompleksu.

Duńska firma Kamstrup została zaangażowana w projekt „De Veste” w celu dostarczenia 282 liczników energii i wody oraz zintegrowanej sieci komunikacyjnej. Ten wybór był podyktowany głównie dwoma czynnikami. 

„Liczniki Kamstrup to urządzenia ultradźwiękowe, bez części mechanicznych, a to idealnie spełnia założenia projektu. Są dokładne, niezawodne i nie wymagają tak intensywnego serwisowania. Poza tym, firma Kamstrup zaproponowała również idealne rozwiązanie do zbierania danych. W rezultacie system daje nam pomiary bez żadnych odchyleń”, mówi Jeroen van Neerbos, Kierownik projektu w Linthorst Installatietechniek.

Transparentność robi różnicę

„Transparentność zużycia energii zdecydowanie ułatwia optymalizację dostaw energii w budynkach”, mówi monter w De Veste, który odpowiada również za dostawy energii i rozliczenie. Towarzystwo przewiduje, że w kolejnych latach dostawy energii staną się jeszcze bardziej efektywne energetycznie. Jednym z powodów jest skupienie się na zbieraniu danych. 

Kamstrup odpowiada za obsługę całego systemu, włącznie ze zbieraniem co godzinę danych z liczników ciepła i wody oraz co 15 minut z liczników energii elektrycznej. Każdego dnia dane są eksportowane na serwer FTP, również obsługiwany przez Kamstrup.

Tak duża ilość danych zapewnia optymalne pod kątem operacyjnym i ekonomicznym działanie dostaw energii i wody. 

Dodatkowym plusem jest to, że każdy mieszkaniec ma swoje konto i może śledzić swoje zużycie w aplikacji. 

„Liczymy na to, że z czasem coraz więcej mieszkańców będzie zwracać większą uwagę na swoje zużycie i zmieni swoje nawyki w celu oszczędzania energii i pieniędzy. To byłby pozytywny skutek uboczny tego projektu”, mówi Jeroen van Neerbos.

Rozwiązania:
• 282 liczniki energii i wody
• 30 mieszkań na wynajem (liczniki ciepła i wody)
• 40 mieszkań z opieką (liczniki ciepła, wody i energii elektrycznej)
• Kamstrup będzie odpowiadać za obsługę systemu przez kolejne dziesięć lat. Dane są codziennie eksportowane na serwer FTP, który obsługuje Kamstrup.
• Ramy czasowe projektu: 2012-2014