Inteligentne liczniki zdobywają udział w rynku kosztem liczników mechanicznych

Odbiorcy korzystający z podliczników są zwykle odbiorcami MTTS. Ci odbiorcy są rozliczani wg wielkości zużycia przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i są zainteresowani rozliczaniem swoich podliczników. Dotyczy to centrów handlowych, apartamentowców, parków biznesowych, itp. Al Bustan, to apartamentowiec obejmujący 850 mieszkań i 370 apartamentów. 

„Podliczniki i liczniki krajowe są powszechne, ale oba rodzaje są mechaniczne i nie mogą być odczytywane zdalnie. Właściciele chcieliby rozliczać lokatorów zdalnie i niezawodnie ze swoich biur -bez konieczności odwiedzania każdego mieszkania”.

Dlaczego wybrano inteligentne rozwiązanie liczników firmy Kamstrup

Konkurencja w przetargu na inteligentny projekt pomiarów Al Bustan była zacięta. Po pierwsze, rozwiązanie firmy Kamstrup było lepsze od innych producentów i integratorów systemów. Po drugie, właściciel nieruchomości nie zgadza się na żadną dodatkową sieć. Możliwa do przyjęcia była tylko istniejąca infrastruktura IP.

MTTS, integrator systemów i partner strategiczny inteligentnych liczników firmy Kamstrup, z siedzibą w Jeddah i Rijadzie, zdobył prestiżowy projekt inteligentnych pomiarów w Al Bustan w Rijadzie: 2 378 liczników wody, chłodzenia i energii elektrycznej firmy Kamstrup z gromadzeniem danych IP i systemem zarządzania danymi.

MTT promuje, sprzedaje i dostarcza kompleksowe rozwiązania inteligentnych pomiarów ze zintegrowanym licznikiem chłodzenia, wody i energii elektrycznej. Głównym celem tych projektów jest fakturowanie. Właściciele nieruchomości chcą obciążyć lokatorów dokładnie, zdalnie i niezawodnie, a inteligentne liczniki zapewniają niezbędne przechowywanie danych i interfejs między licznikami i systemem rozliczeń.

Oczywiste korzyści wynikające z synergii połączonego odczytu wodomierzy, chłodzenia i energii elektrycznej były czynnikiem decydującym w wyborze liczników firmy Kamstrup opartych na komunikacji IP oraz systemu zarządzania danymi PcBase III Suite.

Abdul Rahman Dabban, odpowiedzialny za sprzedaż liczników w MTTS

Z punktu widzenia Abdula Rahman Dabbana rozwiązanie firmy Kamstrup zostało wybrane z powodu następujących zalet:

Połączone rozwiązanie

Oczywiste korzyści z synergii połączonego odczytu wodomierzy, chłodzenia i energii elektrycznej były czynnikiem decydującym w wyborze liczników firmy Kamstrup opartych na komunikacji IP oraz systemu zarządzania danymi PcBase III Suite.

Elastyczna technologia odczytów liczników

Właściciel Al Bustan odmówił zainstalowania nowej sieci do pomiarów. Część projektu została już wdrożona. Istniały już połączenia światłowodowe dla mieszkań we wszystkich willach. Właściciel szukał rozwiązania w oparciu o istniejące infrastruktury IP.

W związku z tym firmy MTTS i Kamstrup współpracowały ze sobą, aby opracować i dostarczyć kompletny, oparty na IP system inteligentnych liczników, gdzie każdy licznik został podłączony do przełącznika IP w każdym domu, a następnie za pośrednictwem sieci światłowodowej do centrum sterowania.

Przyjazny dla użytkownika system zarządzania danymi

Właściciel wymagał oprogramowania, które upraszczałoby obsługę i odczyt. Dzięki systemowi zarządzania danymi firmy Kamstrup, MTTS może zapewnić klientowi odpowiednie oprogramowanie z prostym interfejsem użytkownika do zbierania i zarządzania wszystkimi danymi odbiorców i danymi z liczników potrzebnymi do analiz programów statystycznych i eksportu danych do systemów fakturowania.

Dokładne liczniki stabilnie działające przez długi okres czasu

Właściciel wymagał stabilnych i precyzyjnych liczników ze zintegrowaną komunikacją; licznik MULTICAL® 602 do pomiaru chłodzenia, wodomierz MULTICAL® 62 i Kamstrup 382 do pomiaru energii elektrycznej spełniały te wymagania techniczne i okazało się, że przynoszą znaczne korzyści ekonomiczne i operacyjne.

Dopasowane rozwiązanie

Czas dostawy był napięty, ale dzięki ścisłej współpracy dwóch zespołów z MTTS i Kamstrup udało się dostosować rozwiązania i przedstawić konkurencyjne propozycje w wymaganym terminie.

Zachęty ekonomiczne i ekologiczne

Arabia Saudyjska ma największe na świecie złoża ropy naftowej. Ropa naftowa stanowi ponad 95% eksportu i 70% dochodów kraju, a sukces branży naftowej był przez dziesięciolecia fenomenalnym motorem napędowym rozwoju gospodarczego Arabii Saudyjskiej. Światowa recesja nie wpłynęła negatywnie na gospodarkę królestwa. Abdul Rahman Dabban wyjaśnia:

„Nie sądzę, aby rynek saudyjski został dotknięty przez kryzys finansowy. Kraj nadal sprzedaje ropę naftową po dostatecznie wysokiej cenie, więc nie brakuje środków finansowych. Ponadto, rząd zatwierdził główne inicjatywy wydatków w celu zapewnienia, aby trudności w innych krajach nie wpływały na mieszkańców królestwa.”

Arabia Saudyjska będzie ważnym klientem branży budownictwa i gospodarki wodnej - i pojawią się niezliczone sposoby kapitalizacji działań mających na celu bardziej ekologiczny rozwój królestwa. Obecnie Arabia Saudyjska wciąż spala nadmiar ropy naftowej, w znacznej części do produkcji energii elektrycznej. Jednak przyszłość oparta na ropie naftowej nie jest ekologiczna. Woda jest zasobem deficytowym. Arabia Saudyjska inwestuje znaczne kwoty w zakłady odsalania i mocno dofinansowuje dostawy wody bieżącej.

W 2010 roku Arabia zrealizowała  

ambitny plan inwestycyjny w zakresie energetyki i budownictwa, który przy pomyślnym rozwoju gospodarczym ułatwi dostawy energii i wprowadzenie regulacji prawnych i odczytów wody.

W rzeczywistości te czynniki ekonomiczne i środowiskowe w celu promowania zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej i energetycznej są jednym z powodów, dla których właściciel Al Bustan wybrał kompletne inteligentne rozwiązania pomiarowe ze zintegrowanymi licznikami zużycia wody, chłodzenia i energii elektrycznej firmy Kamstrup.

„Czas dostawy był napięty, ale dzięki ścisłej współpracy dwóch zespołów z MTTS i Kamstrup udało się dostosować rozwiązania i przedstawić konkurencyjne propozycje w wymaganym terminie.”

Nowe plany na przyszłość w MTTS

MTTS pracuje nad wygraniem przetargu na King Abdullah Financial District (KAFD). Jest to prestiżowy inteligentny projekt liczników łączący zdalny odczyt i rozliczanie przez firmę Kamstrup liczników energii elektrycznej, wody i chłodzenia, jednak jeszcze nie rozstrzygnięto przetargu. Wiele dużych projektów, takich jak KAFD jest własnością państwowych funduszy emerytalnych, ale są one rozwijane i będą funkcjonować jako organizacje prywatne. „Oprócz prywatnych projektów, rząd realizuje obecnie kilka projektów pilotażowych w różnych częściach kraju, a to jest kluczowym celem w naszym przyszłorocznym planie” mówi Abdul Rahman Dabban.

Indywidualny pomiar u odbiorców komercyjnych i gospodarstw domowych nie jest obowiązkowy. Zazwyczaj tylko rządowe przedsiębiorstwa mają prawo do rozliczania odbiorców komercyjnych i domowych. Jednak wraz ze wzrostem mega projektów, gdzie przedsiębiorstwa wystawiają faktury właścicielom, a nie bezpośrednim lokatorom, właściciele stopniowo odchodzą od metody rozliczania wg stałych stawek na rzecz indywidualnego rozliczania lokatorów według zużycia.

„Wielu właścicieli zaczyna doceniać korzyści płynące z inteligentnych technologii pomiarowych, ponieważ inteligentne liczniki są wygodne dla właściciela; zapewniają prawidłowe i rzetelne rozliczenia, a ponadto ułatwiają zwiększenie przychodów z pomiarów” wyjaśnia Abdul Rahman Dabban.

Z ekonomicznego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem jest wymiana liczników mechanicznych na liczniki inteligentne . 

Indywidualne rozliczenia nie tylko zmniejszą koszty operacyjne przedsiębiorstwa czy właściciela nieruchomości, ale zachęcają do poprawienia nawyków zużycia wśród odbiorców z korzyścią dla ochrony środowiska.