Udana termomodernizacja dzięki wiarygodnym danym

Uniwersytet w Roskilde, Dania

Zakrojona na szeroką skalę termomodernizacja pozwoli Uniwersytetowi w Roskilde na zmniejszenie rocznego zużycia energii o 27%, a tym samym wygenerowanie oszczędności na poziomie 650 000 euro rocznie. Inteligentne liczniki ciepła i wody Kamstrup stanowią część tego projektu.

W 2013 roku Uniwersytet w Roskilde (RUC) zdecydował się przeprowadzić kompleksową termomodernizację kampusu o powierzchni 77 800 m2. We współpracy z firmą Siemens Uniwersytet rozpoczął realizację największego w Danii projektu w formule ESCO.

Wykonana przez firmę Siemens analiza wykazała możliwość zmniejszenia rocznego zużycia energii przez RUC o 27%, co wygenerowałoby oszczędności na poziomie 650 000 euro rocznie. Modernizacja obejmowała instalacje techniczne, takie jak instalacja centralnego ogrzewania, rury, wentylacja, oświetlenie oraz duża elektrownia słoneczna.
Precyzyjne dane u podstaw
Firma Kamstrup została wybrana do dostarczenia nowych, inteligentnych liczników ciepła i wody. Dla firmy Simens, która zobowiązała się zapewniać oszczędności przez okres pięciu lat, bardzo ważna była instalacja wysokiej jakości, niezawodnych liczników.
„Dokładność liczników oraz oferowany przez nie wgląd w zużycie energii ma dla nas ogromne znaczenie. Jeżeli dane są niedokładne, podejmowane przez nas decyzje mogą być błędne”, mówi Kim Enevoldsen, Dyrektor ds. sprzedaży dla przedsiębiorstw w Siemens.
„Nie mieliśmy wątpliwości, że podjęliśmy dobrą decyzję wybierając firmę Kamstrup. Musimy zagwarantować Uniwersytetowi w Roskilde oszczędności i nie możemy ryzykować – na szali leży nasza wiarygodność. Ręczymy za całe rozwiązanie”.

Dzięki inteligentnym licznikom od Kamstrup firma Siemens może monitorować zużycie energii w trybie tygodniowym oraz zapewnić, że zużycie spełnia oczekiwania. W oparciu o dokładne dane będzie mogła łatwo identyfikować nieprawidłowości, podejmować niezbędne działania i optymalizować to, co ma największy potencjał.

„Bardzo ważne było dla nas to, aby rozwiązanie pomiarowe można było łatwo zintegrować z naszymi dotychczasowymi rozwiązaniami i abyśmy mogli w razie potrzeby korzystać z pomocy technicznej i wiedzy ekspertów. To wszystko okazało się możliwe dzięki Kamstrup”.

- Kim Enevoldsen, Dyrektor ds. sprzedaży dla przedsiębiorstw w Siemens

Wiedza pozwala na podejmowanie dobrych decyzji

Wiedza pozwala na podejmowanie dobrych decyzji
RUC zmagał się z problemami z 
instalacjami centralnego ogrzewania w swoich budynkach. Rury przeciekały, a mając tylko jeden główny licznik na wszystkie 33 budynki, dostęp do informacji dotyczących zużycia był ograniczony.

Nowe, zdecentralizowane liczniki ciepła i wody w każdym budynku zapewniają wgląd w zużycie w poszczególnych budynkach. RUC może teraz wygodnie monitorować wydajność budynków i zarządzać nią, jak również porównywać zużycie pomiędzy budynkami. 
Ma też możliwość odcięcia latem, kiedy to zapotrzebowanie na ciepło i podgrzewanie wody jest mniejsze z powodu pogody.
Z korzyścią dla społeczeństwa
W oparciu o szacunki firmy Siemens, zainwestowana kwota 9,5 miliona euro zwróci się w ciągu 14,5 roku, a RUC dołączy do grona duńskich uniwersytetów zużywających najmniej energii bez konieczności ponoszenia dużych inwestycji.

Nowe rozwiązanie pozwoli również na stworzenie ekologicznych stanowisk pracy oraz zrealizowanie ambitnych celów klimatycznych, ponieważ projekt zakłada zmniejszenie emisji CO² o ok. 1050 ton rocznie. Dzięki temu projekt będzie korzystny z punktu widzenia środowiska, rachunków za energię Uniwersytetu, jak również całego społeczeństwa.

Informacje na temat projektu:

Klient: Uniwersytet w Roskilde (RUC)
Punkty pomiarowe: 120 (ciepłomierze i wodomierze)
Instalacja i odczyt danych: Siemens
Przedział czasowy: Projekt ESCO został zrealizowany
w latach 2015-2016.