Rozwiązania podlicznikowe
Advanced Metering Infrastructure (AMI)
Bezpieczeństwo danych
Odczyt liczników

„Technologia firmy Kamstrup pozwala nam na zbieranie danych na temat czynników, takich jak napięcia i jakość dostaw, więc sieć jest w pełni pod kontrolą. Jest to inteligentna sieć.”

Per Nielsen, Dyrektor Techniczny w RAH Service A/S

Osiem mediów - jedna platforma inteligentnej sieci

Jeden z największych inteligentnych systemów kombi w Danii do odczytów energii elektrycznej, cieplnej i wody

Grupa MV jest konsorcjum ośmiu przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które dostarczają energię elektryczną, ogrzewanie i wodę, i wspólnie zainwestowały w połączoną platformę inteligentnej sieci odczytów i zarządzania wszystkimi licznikami odbiorców: OMNIA Suite. Wprowadzenie połączonego systemu, który składa się z 153 tys. inteligentnych liczników energii i ciepła, jest jednym z największych projektów wymiany liczników w Danii.

System OMNIA oznacza, że przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają wymienione wszystkie liczniki pomiarowe wody, ogrzewania i energii elektrycznej, a w przyszłości będą one zdalnie odczytywane. Wszystko będzie połączone w jeden inteligentny system zdolny do obsługi wszystkich form dostaw i dostarczania dużych ilości danych operacyjnych do przedsiębiorstw użyteczności publicznej,

zapewniając tym samym znacznie lepsze sposoby monitorowania dostaw do odbiorców.

„Monitorowanie zapewnia nam lepsze i bardziej szczegółowe informacje na temat sieci dostaw tu i teraz, dzięki czemu wiemy dokładnie, gdzie możemy ją zoptymalizować. Jest to z pewnością istotna część inwestycji, którą możemy wykorzystywać niemal w maksymalnym stopniu” mówi Nielsen.

Firma Kamstrup jako wszechstronny dostawca

Inteligentny system ze zdalnym odczytem obejmie 109 tys. liczników energii elektrycznej OMNIPOWER, 24 tys. wodomierzy MULTICAL® 21 i 20 tys. ciepłomierzy MULTICAL® 402. Wdrożenie zajmie dwa i pół roku, i ma się zakończyć pod koniec roku 2016. Oprócz dostarczania liczników firma Kamstrup jest odpowiedzialna za całą instalację 

oraz będzie odpowiedzialna za serwis techniczny i wsparcie w ciągu pięciu lat.

Pozytywne uzasadnienie biznesowe

System potwierdzi przewagę wśród odbiorców, przedsiębiorstw użyteczności publicznej i gospodarki narodowej. Mimo, że w związku z wdrożeniem odbiorcy poniosą dodatkowe koszty rzędu 8 - 11 euro, obliczenia Duńskiej Agencji Energii i innych wskazują, że dzięki inteligentnym licznikom odbiorca może zmniejszyć roczne zużycie o 2 % ze względu na większą świadomość zużycia. Dla zwykłego gospodarstwa domowego oznacza to roczną oszczędność rzędu 24,5 euro. W tym samym czasie, liczniki energii elektrycznej przyczynią się do zwiększenia konkurencji w zakresie taryf, co pozwoli zaoszczędzić kolejne 15 euro.

„Spodziewamy się zwrotu inwestycji w czasie krótszym niż 10 lat, a oczekiwany okres użytku wynosi 14 -16 lat.” 

Per Nielsen, Dyrektor Techniczny w RAH Service A/S

Wydajność dzięki nowemu systemowi

Rzeczywista poprawa poziomu obsługi

Gdy instalacja liczników zostanie zakończona, pan Nielsen spodziewa się, że roczne koszty będą o wiele niższe w przypadku wszystkich ośmiu przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Po pierwsze, intensywna obsługa rocznych odczytów liczników będzie wykonywana automatycznie, a jednocześnie dzięki nowemu systemowi monitorowanie wycieków będzie również bardziej wydajne.

„Będziemy w stanie zaoferować naszym odbiorcom zupełnie inny poziom usług. Od pewnego czasu występuje zapotrzebowanie na monitorowanie wycieków związanych z ogrzewaniem, a teraz będzie to zintegrowane w systemie.

Ponadto prawdopodobnie inne nowe usługi ujrzą światło dzienne, 

kiedy zakończymy wdrażanie. Zamiast wpłaty na rachunek, comiesięczna faktura może być krokiem, który warto podjąć. Jest to z pewnością coś, czemu poświęcimy uwagę, choć ostatecznie jest to decyzja polityczna” kontynuuje pan Nielsen.

Duńska inteligentna sieć w 2020 r.

Inwestycja konsorcjum jest częściowo spowodowana tym, że liczniki mechaniczne są przeznaczone do wymiany, a częściowo decyzją rządu, według której wszystkie duńskie liczniki energii elektrycznej muszą być odczytywane bezprzewodowo przed końcem 2020 roku, tak aby odbiorcy mogli śledzić ich zużycia z godziny na godzinę.

Wdrożenie liczników z odczytem bezprzewodowym jest głównym punktem strategii inteligentnej sieci rządu duńskiego, ponieważ inteligentna sieć dostaw przygotowuje do ekologicznej restrukturyzacji. Ta ekologiczna restrukturyzacja oznacza, że w 2020 r. aż 50% dostaw energii elektrycznej będzie pochodzić z energii wiatrowej.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z umowy zawartej z Grupą MV. Decyzji Zarządu oczekiwano w całej branży, ponieważ otwiera ona drogę dla wdrożenia i konfiguracji wielu projektów, które przedsiębiorstwa komunalne już zaplanowały” stwierdza Per Asmussen, Dyrektor Naczelny Kamstrup A/S.

8 przedsiębiorstw komunalnych - 153 tys. punktów pomiarowych

Thy-Mors Energi, Struer Forsyning, MES Brande, Grindsted El, Vand og Varme Forsyning, Ringkøbing Fjernvarme, Ringkøbing-Skjern Forsyning, Ikast Værkerne, RAH Service.

Jeden pakiet OMNIA Smart Grid

- liczniki energii elektrycznej OMNIPOWER

- inteligentne wodomierze

- ciepłomierze MULTICAL 402

- umowa o zapewnienie usług serwisowych, wsparcia technicznego i obsługi

- inteligentne odczyty liczników za pomocą sieci w technologii Radio Mesh i GPRS, inteligentne monitorowanie wycieków