Inteligentne odczyty zapewniają uczciwe rozliczenia i zredukowanie kosztów elektryczności

Demonstracja inteligentnych pomiarów

„Jeśli nie zmierzysz, to się nie dowiesz.”

Podliczniki obniżają koszty energii elektrycznej
W szkole średniej im. Roba Ferreiry w Mbombela (Nelspruit), inteligentne podliczniki instalacji elektrycznej spowodowały lepszą widoczność zużywania energii. Konsekwencją jest zwiększona uwaga na instalacje energochłonne. Zamiast po prostu całościowego pomiaru zużycia energii przez główny licznik, a następnie płatności rachunku zgodnie z taryfą, szkoła, we współpracy z Livewire, wybrała wyznaczone inteligentne liczniki dla obiektów szkolnych, kotłowni, internatu dla dziewcząt, internatu dla chłopców, rezydencji i sprzedawców w celu uzyskania jasnego obrazu instalacji o bardzo energochłonnym typie.
Wynikiem było to, że pompy ciepła mogą być wykorzystywane do ogrzewania wody w ciągu dnia, a w bojlerach ciepła woda utrzymywana jest jako zapas na pory szczytowego zużycia.
Dodatkowy pomiar zapewnia bardziej szczegółowe informacje na temat zużycia energii, w wyniku czego szczytowe zużycie można zmniejszyć i uniknąć tym samym najwyższych taryf.

Każdy, kto chce ograniczyć zużycie energii, musi najpierw dowiedzieć się ile jej zużywa.

Attie van Jaarsveldt, Dyrektor Naczelny w Livewire Engineering and Consulting, korzysta z prostego wzoru na korzyść inteligentnych pomiarów: „Jeśli nie zmierzysz, to się nie dowiesz i w konsekwencji nie będziesz w stanie odpowiednio działać.” 

Liczniki energii elektrycznej i ciepłomierze z różnymi modułami komunikacyjnymi tworzą podstawę nowej infrastruktury pomiarowej. Infrastruktura pomiarowa obejmuje liczniki 3-fazowe i 1-fazowe za pomocą GPRS i sieci Radio Mesh firmy Kamstrup z koncentratorem/węzłami bramy GPRS.
Sieć inteligentnych liczników łączy się z centrum danych energetycznych Livewire zlokalizowanym w Kapsztadzie.

Tu dane dotyczące energii są przetwarzane, zatwierdzane i podłączane do systemu rozliczeniowego energii i portalu internetowego Liveview.  Za pośrednictwem portalu, profile obciążenia każdego obiektu mogą być wyświetlane do dalszej analizy, a raporty grup mogą być tworzone dla ponownej alokacji i wyświetlania zużycia energii.

Zaufanie do technologii
Inteligentny system pomiarowy okazuje się dobrym narzędziem nawet do obsługi skomplikowanego systemu taryfowego RPA. 
Szczegółowy obraz struktury zużycia wyłaniający się z częstych odczytów pozwala na dokładne wskazanie taryfy do zastosowania.
Cała idea wdrożenia inteligentnego systemu pomiarowego energii polega na wyeliminowaniu czynnika ludzkiego oraz korzystaniu z obszernych i bardziej wiarygodnych danych.
Szkoła średnia im. Roba Ferreiry, Mbombela (Nelspruit), RPA

Livewire Engineering and Consulting (Pty) Ltd partner firmy Kamstrup

Projekt:

Połączone rozwiązanie podliczników z:
- Licznikami energii elektrycznej firmy Kamstrup  
- Ciepłomierzami firmy Kamstrup z różnymi modułami komunikacyjnymi
- Technologią Radio Mesh firmy Kamstrup z koncentratorem/węzłami bramy GPRS.

Ramy czasowe 2013