O 50% mniejsze zużycie wody dzięki indywidualnym pomiarom

Towarzystwo budownictwa społecznego ALBOA, Aarhus (Dania)

„To nie wspólne rozliczenia zwiększają efektywność zużycia wody. Najlepiej widać to na przykładzie osiedli budownictwa społecznego, które korzystają z indywidualnych wodomierzy. Ich mieszkańcy znacznie bardziej interesują się swoim zużyciem i zdają sobie sprawę z tego, że każde odkręcenie kranu kosztuje. Chodzi przede wszystkim o zmianę nawyków użytkowników”.

Niels Munthe, Kierownik ds. energii w towarzystwie ALBOA.

Użytkownicy oszczędzają energię

Towarzystwo budownictwa społecznego ALBOA powstało 1 stycznia 2011 roku w wyniku połączenia trzech towarzystw z miasta Aarhus i okolic. Połączenie to oznaczało, że towarzystwo ALBOA stało się odpowiedzialne za administrację i wynajem około 7000 lokali w ramach 80 osiedli. Większość z tych lokali znajduje się w budynkach wielorodzinnych zbudowanych między końcem lat 50. a początkiem lat 70. Towarzystwo zbudowało również bardziej nowoczesne budynki, takie jak niskie domy szeregowe. W ostatnim czasie jego portfolio powiększyło się o nowe osiedla o niskim zużyciu energii, a część budynków spełnia już wymagania

energetyczne, które zaczną obowiązywać w 2020 roku.

Różnica pomiędzy poszczególnymi osiedlami budownictwa społecznego nie polega wyłącznie na samych budynkach, ale również na tym, w jaki sposób mierzone jest w nich zużycie wody i energii. Obecnie około jedna trzecia z 80 osiedli towarzystwa ALBOA wyposażona jest w indywidualne wodomierze, jedna trzecia nie ma takich wodomierzy, a w pozostałej części mieszkańcy są rozliczani bezpośrednio przez dostawcę.

„Towarzystwo ALBOA nie postawiło sobie konkretnych celów związanych z energią i klimatem. Możemy,

oczywiście, wdrożyć pewne działania zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej, ale tak naprawdę to mieszkańcy płacą rachunki, a więc to oni podejmują decyzje. Wielu naszym klientom zależy jednak na dbaniu o środowisko i oszczędzaniu energii. W ciągu ostatnich kilku lat zużycie energii w towarzystwie ALBOA spadło. Cały czas realizujemy również różnego rodzaju projekty energetyczne, takie jak wymiana okien, termomodernizacja czy remonty instalacji”, mówi Niels Munthe.

„Od momentu instalacji indywidualnych wodomierzy, osiedle obejmujące 156 wynajmowanych lokali zmniejszyło swoje zużycie wody o ponad 50%. Łączne oszczędności wynoszą w zaokrągleniu 6000 metrów sześciennych. W ostatecznym rozrachunku mieszkańcy oszczędzają rocznie około 300 000 koron duńskich”. 

Niels Munthe, Kierownik ds. energii w towarzystwie ALBOA.

Pomiary indywidualne mają sens

Mimo iż indywidualne pomiary wody mogą wydawać się dobrym rozwiązaniem dla wszystkich zainteresowanych, Niels Munthe przyznaje, że wprowadzenie ich na wszystkich osiedlach nie będzie proste. Każda inwestycja powoduje wzrost czynszu, a więc musi się wiązać z korzyścią finansową dla mieszkańców. Dlatego też przed instalacją indywidualnych liczników towarzystwo ALBOA dokonuje precyzyjnych obliczeń finansowych. Efekty instalacji liczników mogą być różne w zależności od danego budynku i mieszkania.

Pierwsze lata funkcjonowania indywidualnych pomiarów pokazują, że są one dobrze przyjmowane przez mieszkańców.

„Dla większości osób jest to zrozumiałe, że dzięki indywidualnym wodomierzom nie muszą płacić za kąpiel, którą ich sąsiad bierze cztery razy dziennie. Niektórzy są oczywiście zaskoczeni po otrzymaniu pierwszego rachunku, ale nawet ci, którzy zużywali bardzo dużo wody, zdecydowanie ograniczają swoje zużycie po zainstalowaniu wodomierza”, mówi Niels Munthe.

Według Kierownika ds. energii w towarzystwie ALBOA, coraz więcej osiedli budownictwa społecznego będzie w najbliższych latach przechodzić na indywidualne pomiary zużycia.

„Jestem przekonany, że w najbliższym czasie w wielu budynkach zainstalowane zostaną liczniki. Po części decyduje o tym fakt, że jesteśmy zmuszeni do wyremontowania starszych rurociągów, a po części nowa dyrektywa unijna, która ma zostać wprowadzona w 2017 roku, wymagająca zainstalowania indywidualnych liczników w dłuższej perspektywie czasowej”, mówi Niels Munthe.

Rozwiązanie

  • 660 wodomierzy MULTICAL 21
  • 401 liczników ciepła i chłodu MULTICAL 401
  • Zdalny odczyt liczników
Ramy czasowe: Projekt trwa od 2000 roku