Ogromna dostawa inteligentnych liczników z dbałością o szczegóły

Radius, części Grupy Ørsted, Dania

Od samego początku słowo „planowanie” było kluczowe dla współpracy pomiędzy firmą Kamstrup i przedsiębiorstwem Radius, polegającej na dostawie i obsłudze miliona zdalnie odczytywanych liczników energii elektrycznej. Dzięki temu możliwa była terminowa i zgodna z założonym budżetem realizacja projektu, mimo jego wielkości i stopnia skomplikowania. Od momentu wejścia w etap obsługi przedsiębiorstwo Radius skupia się na zmaksymalizowaniu wartości dużych ilości danych pozyskiwanych z liczników.

Duńskie przedsiębiorstwo energetyczne Radius wchodzi właśnie w ostatnią fazę największego w północnej Europie projektu dotyczącego inteligentnych pomiarów. Do zainstalowania pozostała mniej niż jedna dziesiąta urządzeń. Ten projekt wyróżnia się nie tylko ze względu na swoją skalę. Dzięki dobrze przeprowadzonym przygotowaniom projekt jest realizowany w pełni zgodnie z planem pod względem terminów, budżetu i poziomu bezpieczeństwa, czyli trzech najważniejszych dla przedsiębiorstwa Radius kryteriów udanego projektu. W dużej mierze wynika to ze szczegółowego planowania, które stanowiło część przetargu.

„W przypadku tak dużego projektu najważniejsze jest planowanie. Liczniki muszą być dostarczone na czas, różne systemy informatyczne muszą ze sobą współpracować, a dostawy liczników należy zakończyć przed odwiedzeniem miliona klientów. Najważniejsze jest planowanie”, mówi Steen Hansen, Starszy manager w przedsiębiorstwie Radius.

Skomplikowane problemy potrzebują czasu

Poziom skomplikowania projektu, związany z wieloma integracjami różnych systemów informatycznych, wymógł uwzględnienie w planie projektu czasu przeznaczonego na testy na początku oraz w trakcie trwania projektu. „Prace integracyjne były nadzorowane na bieżąco. Wykonywaliśmy podtesty, testy fabryczne, testy w miejscu instalacji i testy łączone. Korzystaliśmy z pomocy kierowników ds. testów po stronie obu przedsiębiorstw, którzy naprawdę rozumieli, jak ważna w tym kontekście jest współpraca”, wyjaśnia Steen Hansen.

System informatyczny to obszar, który wymaga najwięcej uwagi. „System musi sprawdzać się również po zainstalowaniu całego miliona urządzeń. Celem projektu jest przecież zbieranie danych z miliona liczników energii elektrycznej, ich weryfikacja i przekazywanie do krajowego systemu DataHub, który gromadzi dane z liczników do celów rozliczeniowych”.

Skala projektu oraz jego dotychczasowy sukces spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony OSD na całym świecie, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat podejścia przedsiębiorstwa Radius, które chętnie tą wiedzą się podzieli. „Zamiast wymieniać specyfikacje naszego rozwiązania pomiarowego i komunikacyjnego, spojrzeliśmy na to z szerszej perspektywy: skupiliśmy się na danych z liczników, które będą nam niezbędne, aby spełniać wymagania klientów na całym świecie. Rozwiązania Kamstrup w praktyce sprawdzają się nawet lepiej niż określiliśmy to w umowie”, mówi Steen Hansen i kontynuuje: „Świadomie zdecydowaliśmy się na sprawdzone produkty standardowe i również dzięki temu nie przekraczamy założonego budżetu”.

Początkowo zakładano instalację 1500 liczników każdego dnia, co już było ambitnym celem, ale w niektóre dni udaje się dojść do liczby nawet 2500 liczników. „20 dni roboczych w miesiącu wystarczy, aby firma Kamstrup zainstalowała 40 000 liczników. To musi robić wrażenie! Mogą być z siebie dumni”,

Steen Hansen, Starszy manager w przedsiębiorstwie Radius

2500 liczników dziennie

Początkowo zakładano instalację 1500 liczników każdego dnia, co już było ambitnym celem, ale w niektóre dni udaje się dojść do liczby nawet 2500 liczników. „20 dni roboczych w miesiącu wystarczy, aby firma Kamstrup zainstalowała 40 000 liczników. To musi robić wrażenie! Mogą być z siebie dumni”, mówi Steen Hansen.

Przedsiębiorstwo Radius zdecydowało się ogłosić przetarg na rozwiązanie „pod klucz” również dlatego, że było to ogromne wyzwanie logistyczne, od którego zależał sukces całego projektu. „Jeżeli dostawca liczników nagle nie zrealizowałby dostawy, zostalibyśmy ze 180 osobami stojącymi na parkingu, a realizację projektu należałoby wstrzymać. To jest bardzo poważne ryzyko – liczniki muszą być gotowe do instalacji, a klienci muszą być gotowi do otwarcia swoich drzwi. Firma Kamstrup stanęła na wysokości zadania”.

Realizacja projektu zbliża się ku końcowi i widać, że warto było tyle uwagi poświęcić planowaniu – udało się zrealizować wszystkie ważne punkty projektu.

Informacje o największym projekcie inteligentnych pomiarów w północnej Europie

Dane zmieniają obraz sytuacji

Przedsiębiorstwo Radius zaczęło odbierać wartości godzinowe z pierwszych 900 000 liczników, dlatego powoli zastanawia się nad sposobem wykorzystania tych wszystkich danych. „Duże ilości danych pozwalają nam lepiej zrozumieć obciążenia w naszej sieci niskiego napięcia oraz wykrywać przypadki kradzieży, naprawiać usterki oraz pomagać klientom w razie przerw w dostawie prądu, a tym samym szybciej rozwiązywać problemy”, mówi Steen Hansen.

Kolejną namacalną zaletą nowych liczników jest fakt, iż wyposażone są w wyłącznik, który umożliwia przedsiębiorstwu zdalne odłączanie i ponowne podłączanie dostaw do klientów. „Fakt, iż nie musimy już wysyłać pracownika do klienta, ma dla nas bardzo duże znaczenie. Obecnie wykonujemy co miesiąc od 200 do 250 odłączeń oraz podobną liczbę ponownych podłączeń, a więc takie rozwiązanie generuje ogromne oszczędności, nie wspominając już o możliwości szybkiego reagowania”.

W „nowym świecie” przedsiębiorstwo Radius chce się skupić na bardziej inteligentnym planowaniu sieci poprzez cyfryzację oraz lepszy wgląd w sieć. „Jeżeli nastąpi np. boom w branży samochodów elektrycznych, będziemy mogli wykorzystać nasze dane, aby szybko podjąć decyzję co do tego, gdzie powinniśmy podjąć działania, zidentyfikować „wąskie gardła”, a nawet rozdystrybuować obciążenie. Dzięki temu będziemy mogli przeznaczyć nasze wysiłki i inwestycje na rozbudowę sieci”.

Większa ilość danych daje również nowe możliwości związane z inicjatywami nakierowanymi na odbiorców, czyli w obszarze, w którym w kolejnych latach spodziewamy się gwałtownego rozwoju. „Taryfy oparte o czas używania pozwolą nam przesunąć część zużycia na godziny pozaszczytowe, a tym samym wyrównać obciążenie sieci. Jest to coś, czemu zamierzamy przyjrzeć się bliżej, dzięki wielu nowym możliwościom oraz dużym ilościom danych, które dają nam nowe liczniki”.

Jeżeli odpowiednio zachęcimy odbiorców do wyrównania zużycia, przyniesie to ze sobą duże korzyści dla dostawcy, czyli w tym przypadku przedsiębiorstwa Radius. „Może nam się udać uniknąć konieczności zwiększenia wydajności sieci lub przynajmniej opóźnić niektóre inwestycje. To całkowicie zmienia obraz sytuacji i daje ogromne możliwości optymalizacyjne”.

Przedsiębiorstwo Radius otrzymuje:

  • Dane z liczników dostarczane zgodnie z wymogami umowy serwisowej
  • System inteligentnych pomiarów OMNIA od Kamstrup wraz z inteligentnymi licznikami energii elektrycznej oraz komunikacją radiową/P2P
  • Integrację z systemem MDM Landis & Gyr, SAP, systemem zarządzania wymianami urządzeń oraz portalem odbiorcy
  • Kompleksową instalację liczników i infrastruktury, włączając w to planowanie i obsługę klienta nakierowaną na odbiorców
  • Kompleksową konfigurację IT z dodatkowymi funkcjami bezpieczeństwa
  • Obsługę liczników i systemu do roku 2035