Większość firm ubezpieczeniowych oferuje odbiorcom znaczne zniżki składki ubezpieczenia od pęknięcia rur grzewczych, jeśli ubezpieczony ma instalację Kamstrup-DanTaet.

Innowacyjne rozwiązanie do wykrywania wycieków

Sieć ciepłownicza z inteligentną ochroną przed wyciekami

Zakład Thisted Varmeforsyning dostarcza energię cieplną ponad 5 tys. odbiorców i w zakresie nowych technologii jest uważany za jeden z najnowocześniejszych zakładów energetyki cieplnej.

Zakład przestrzega założeń ambitnej strategii inteligentnej kontroli energii mając na celu zwiększenie energooszczędności i redukcję kosztów operacyjnych. Z tego względu zakład Thisted Varmeforsyning zdecydował się na inwestycję w innowacyjne rozwiązanie obejmujące 5 tys. ciepłomierzy ze zdalnym odczytem MULTICAL® 601 / 602 w sieci radiowej. Znaczna część ciepłomierzy ma funkcję

monitorowania wycieków i automatyczny system ochrony przed wyciekami. Zakład Thisted Varmeforsyning wprowadził połączone rozwiązanie Kamstrup-DanTaet specjalnie w celu zmodernizowania ochrony przed wyciekami.

Lepsza ochrona przed wyciekami dzięki rozwiązaniu Kamstrup-DanTaet

Dzięki systemowi Kamstrup-DanTaet zakład zyskał znaczne korzyści w zakresie działania. Jeśli występuje wyciek lub pęknięcie rury, sygnał alarmowy jest automatycznie przesyłany do zakładu, a system automatycznie zamyka instalację. Ponadto system monitorujący

umożliwia zakładowi Thisted Varmeforsyning zmniejszenie objętości wody w rurach ciepłowniczych oraz wskazuje, czy do rurociągu dodano wodę nieoczyszczoną. System ochrony przed wyciekami jest korzystny dla lokalnego środowiska wodnego, bezpieczeństwa odbiorców i opłacalny dla zakładu, ponieważ dzięki niemu działania rutynowe są wydajniejsze, a koszty operacyjne obniżone.

Takie poprawienie niezawodności systemu oznacza, że większość firm ubezpieczeniowych oferuje odbiorcom znaczne zniżki składki ubezpieczenia od pęknięcia rur grzewczych, jeśli ubezpieczony ma instalację Kamstrup-DanTaet.

„Ten system jest elementem w naszej strategii automatyzacji i kluczowym czynnikiem wzmocnienia pozycji zakładu Thisted Varmeforsyning jako dostawcy usług wysokiej jakości.” 

Lars Andersen, Dyrektor Oddziału, Zakład Energetyki Cieplnej Thisted

Zwiększenie energooszczędności

Znaczne potencjalne oszczędności w zakresie delta T

Chociaż maksymalizacja energooszczędności jest poważnym wyzwaniem, jest ona także podstawą wydajnych dostaw energii cieplnej. Jeśli różnica temperatury pomiędzy wejściem i wyjściem (delta T) zostanie poprawiona zaledwie o 1°C w całym systemie rurociągu ciepłowniczego w Thisted, oznacza to oszczędności łącznie 750 tys. DKK w skali rocznej. Zatem w celu zwiększenia energooszczędności zakład Thisted Varmeforsyning zdecydował o kolejnym etapie wymiany wszystkich wymienników ciepła i

zastąpienia ich bezpośrednimi dostawami energii cieplnej, a jednocześnie o zaoferowaniu odbiorcom dodatkowego bezpieczeństwa w postaci ochrony przed wyciekami.

Wymienniki ciepła nie są szczególnie energooszczędne. W rzeczywistości wymiennik ciepła powoduje straty ciepła o 5 – 7°C, ponieważ jest regulowany ręcznie i często nieprawidłowo ustawiany przez odbiorcę. W konsekwencji energooszczędność jest zbyt mała, ponieważ woda powrotna ma zbyt wysoką temperaturę.

Dodatkowe bezpieczeństwo dla odbiorców

„Jest to bardzo skuteczny system, dzięki któremu możemy zaoferować klientom dodatkowe bezpieczeństwo, oprócz bardziej energooszczędnych dostaw ciepła. Kiedy w kwietniu 2012 r. zainstalowano pierwszy system, natychmiast wyłączył on dopływ wody i przypuszczaliśmy, że wystąpił błąd systemu. Jednak w rzeczywistości był to wyciek.” 

Lars Andersen

Thisted Varmeforsyning

Rozwiązanie:

- 5 tys. ciepłomierzy

- Ciepłomierze MULTICAL® 601 i 602

- Zdalne odczyty ciepłomierzy za pomocą sieci w technologii Radio Mesh i GPRS

- Rozwiązanie Kamstrup-DanTaet – Automatyczna ochrona przed wyciekami

- Inteligentne monitorowanie wycieków

Ramy czasowe: 2009-2014

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z

Thisted Varmeforsyning

Numer telefonu: +45 9792 6666

Kamstrup

Peter Braae, Specjalista ds. Sprzedaży

Numer telefonu: +45 8993 1000