Ciepło
Sieci ciepłownicze
Inteligentne pomiary
Efektywność energetyczna

Nowe możliwości dzięki inteligentnym pomiarom

Po zastąpieniu ponad połowy z 56 000 urządzeń inteligentnymi licznikami Kamstrup, zakład ciepłowniczy w drugim co do wielkości duńskim mieście – AffaldVarme Aarhus – ograniczył swoje straty wody o 100 m3 dziennie. Przewiduje on również skrócenie o połowę okresu zwrotu z wartej 33 miliony euro inwestycji dzięki kolejnym optymalizacjom uzyskiwanym w oparciu o odbierane z dużą częstotliwością dane.

W 2012 roku, w obliczu konieczności wymiany 70% zużytych ciepłomierzy, przedsiębiorstwo AffaldVarme Aarhus (AVA) podjęło najbardziej korzystną pod względem finansowym decyzję, polegającą na zastąpieniu wszystkich liczników urządzeniami ze zdalnym odczytem i wprowadzeniu monitorowania wycieków oraz zwiększenia zaangażowania klientów w ramach rozwiązania inteligentnych pomiarów od Kamstrup.
 
Większa ilość danych daje znacznie więcej możliwości analizy, rozwiązywania problemów i wprowadzania udoskonaleń, w związku z czym to rozwiązanie stanowi również część planu miasta Aarhus, w ramach którego do roku 2030 ma ono stać się miastem bezemisyjnym.
 
Mniejsze straty wody i niższe koszty
To rozwiązanie pomiarowe nie tylko daje lepszy podgląd zużycia ciepła, ale też zapewnia szybsze wykrywanie wycieków w liczącej 2000 km sieci ciepłowniczej, która każdego dnia dostarcza ciepło prawie 300 000 mieszkańców.
Przedsiębiorstwo AVA traciło dotychczas około 285 metrów sześciennych (m3) wody dziennie i oczekiwało, że wprowadzenie inteligentnych liczników ograniczy te straty o 50 m3, generując tym samym oszczędności na poziomie 240 000 euro rocznie. Na ten moment, mimo że około 20 000 urządzeń jeszcze nie pracuje, przedsiębiorstwo AVA zredukowało straty o 100 m3 dziennie, co przełożyło się zarówno na jego wyniki finansowe, jak i korzyści dla środowiska. 
 
Instalacja inteligentnych liczników daje również przedsiębiorstwu dotychczas niedostępne, cenne informacje na temat stanu jego sieci dystrybucyjnej, umożliwiające chociażby stwierdzenie, czy rozmiary rur zostały dobrane optymalnie. 
 
„Mamy teraz kompleksowy podgląd sieci, w oparciu o który możemy nią zarządzać i ją optymalizować w najbardziej efektywny sposób”, mówi Erik Brender, kierownik projektu w AffaldVarme Aarhus.
Ponadto, przedsiębiorstwo AVA praktycznie wyeliminowało wydatki administracyjne związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z brakujących lub nieprawidłowych odczytów. Dzięki temu dostawy ciepła są bezpieczniejsze i tańsze, a ich rozliczenia dokładniejsze. 
 
Dzięki lepszemu dostępowi do danych usprawniono również znacząco obsługę klienta, a przedsiębiorstwo jest w stanie lepiej doradzać klientom na temat optymalizacji ich instalacji grzewczej. 
 
Wraz ze zdalnym odczytem liczników przedsiębiorstwo wprowadziło również funkcje elektronicznej kontroli liczników, co oznacza, że ciepłomierze same kontrolują swoją dokładność pomiarową z użyciem dwóch identycznych przetworników przepływu oraz trzech czujników temperatury. W ten sposób firma może wyeliminować koszty corocznego wysyłania pracowników do testowania i wymiany tysięcy urządzeń. Klienci również zadowoleni są z braku takich wizyt, które całkowicie ustaną po upływie dwóch lat od zakończenia procesu instalacji.

„Przed rozpoczęciem projektu wykonaliśmy stosowne analizy, ale obecne rezultaty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Jeżeli ta tendencja będzie się utrzymywać, spodziewamy się zwrotu z inwestycji po upływie zaledwie połowy z przewidywanych 16 lat żywotności urządzeń”,

Erik Brender, kierownik projektu w AffaldVarme Aarhus

Transparentność zwiększa efektywność energetyczną

W miarę zmieniania się warunków biznesowych na całym obszarze dostaw, przedsiębiorstwo AVA będzie w coraz większym stopniu polegać na szybkim określaniu, w jaki sposób można na bieżąco zwiększać ekonomiczność pracy sieci. 
 
Wymaga to transparentności sieci dystrybucyjnej, którą zapewnić może wyłącznie duża ilość dokładnych przesyłanych zdalnie i z dużą częstotliwością danych z liczników. 
 
Na przykład porównywanie historii zużycia danego klienta z ceną i ilością ciepła zakupionego, wykorzystanego i straconego przez przedsiębiorstwo umożliwia mu lepsze dopasowanie produkcji ciepła do sprzedawanej ilości ciepła.
Jeżeli przedsiębiorstwo widzi, że temperatura może spaść, może wykorzystać tę wiedzę do optymalnego zaplanowania produkcji i na przykład zacząć zwiększać poziom ciepła w sieci. 
 
Erik Brender przewiduje, że w ciągu roku przedsiębiorstwo AVA stworzy inteligentną sieć ciepłowniczą, łączącą dane produkcyjne oraz dane dotyczące zużycia pochodzące z liczników.
 
Stworzy to przedsiębiorstwu wyjątkowe możliwości wykorzystywania danych historycznych, wzorów zużycia, charakterystyki energetycznej budynków itp. do dalszej optymalizacji efektywności energetycznej dostaw ciepła.

Informacje na temat projektu

  • 56 000 przyłączy do sieci ciepłowniczej
  • Automatyczne odczyty liczników
  • Obsługa systemu przez Kamstrup
  • Monitorowanie wycieków
  • Elektroniczna kontrola liczników
  • Przedział czasowy: 2012-2017

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6