Partnerstwo w zakresie inteligentnych odczytów

Firmy Powel i Kamstrup rozszerzają współpracę, aby sprostać nowemu trendowi w branży

Nowe, kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla nowej generacji inteligentnych systemów pomiarowych i inteligentnych sieci jest realizowane przez firmę Trollhättan Energi w Szwecji

Współdziałanie

Wiodące przedsiębiorstwa rozwiązań IT w energetyce, Powel i Kamstrup, rozszerzyły swoje partnerstwo w zakresie inteligentnych liczników

Nowy adapter oprogramowania zapewnia pełną integrację między wiodącym systemem Zarządzania Danymi z Liczników (MDM) Powel ELIN firmy Powel, a czołowym systemem Kamstrup UtiliDriver firmy Kamstrup. Adapter jest rezultatem zwiększonego popytu wśród klientów na współdziałanie pomiędzy licznikami Kamstrup, a oprogramowaniem Powel.
Firma Trollhättan Energi z entuzjazmem zareagowała na partnerstwo i zdecydowała się wprowadzić nowy adapter. Decyzję podjęto po wdrożeniu w 2013 r. 4 tys. nowych liczników energii elektrycznej firmy Kamstrup. Umożliwia to firmie Trollhättan Energi zintegrowanie zarówno nowych liczników energii, jak i zainstalowanych już wodomierzy, również firmy Kamstrup, z rozwiązaniem Powel ELIN dla MDM/AMI.
„Dzięki nowym, kompleksowym rozwiązaniom możemy obsługiwać cały system za pośrednictwem jednego interfejsu. Zintegrowane rozwiązanie działa również w przypadku liczników Kamstrup z łącznością radiową oraz liczników PLC innych producentów. Dla nas jest to istotne, nie tylko krótko‑ ale również długofalowo, ponieważ spodziewamy się dalszego rozwijania specjalizacji w zakresie inteligentnych sieci. W tym kontekście rozszerzone partnerstwo oznacza, że nasze rozwiązanie jest przygotowane na przyszłość.” 
Örjan Gustafson z firmy Trollhättan Energi

Zastosowanie inteligentnej sieci

Więcej niż tylko automatyczne odczyty liczników

Kamstrup i Powel nawiązały współpracę w 2012 r. w celu zarządzania Zaawansowaną Infrastrukturą Odczytów (AMI) poprzez zintegrowanie Kamstrup UtiliDriver i Powel ELIN. Nowy adapter jest znaczącym krokiem w kierunku rozszerzenia partnerstwa.
„Dzięki współpracy oprogramowanie Powel ELIN i systemy inteligentnych liczników są w pełni kompatybilne. Oznacza to, że klienci mogą zarządzać całą swoją infrastrukturą za pomocą jednego, zintegrowanego systemu, niezależnie od technologii komunikacji” wyjaśnia Mats Ekelund, Dyrektor Zarządzający Powel Energy Management AB. „Praca z Trollhättan Energi jest przykładem zmiany modelu
w branży mediów i energetyki, gdzie nowym standardem jest współpraca systemów i elastyczność we wprowadzaniu nowych inteligentnych funkcji. W firmie Powel z radością podeszliśmy do tej zmiany, ponieważ otwartość i elastyczność już od pewnego czasu są podstawą rozwoju naszych produktów i usług.”
„Aby zagwarantować najnowsze rozwiązania, coraz ważniejsze jest dla wszystkich naszych dostawców uważne wsłuchiwanie się w potrzeby klientów i dostarczanie zaawansowanych usług w połączeniu z elastycznością i otwartością, nie tylko w dziedzinie rozwiązań dotyczących energii elektrycznej, ale również wody i ogrzewania” wyjaśnia Filipe Vasconcelos, Dyrektor Sprzedaży Systemów
w firmie Kamstrup. „Nasze rozszerzone partnerstwo z firmą Powel i wdrożenie w Trollhättan Energi są tego doskonałym przykładem”.
Dodaje on: „Rynek mediów rozszerza się poza automatyczne odczyty liczników, o nową generację inteligentnych liczników, gdzie należy skutecznie zająć się wydajnością, otwartością i funkcjonalnością inteligentnej sieci. Dlatego szczególnie cieszymy się, że możemy, wraz z firmą Powel, wiodącym graczem MDM w Skandynawii, zaproponować firmie Trollhättan Energi zaawansowane i elastyczne rozwiązanie komunikacyjne. Spodziewamy się, że więcej przedsiębiorstw podąży w tym samym kierunku.”