Kamstrup bije kolejne rekordy

Sprawozdanie roczne z 2016 roku

W opublikowanym dziś sprawozdaniu rocznym firma Kamstrup – jeden z wiodących dostawców inteligent-nych rozwiązań pomiarowych – siódmy rok z rzędu wykazała rekordowy obrót.

Osiągnięty w 2016 roku obrót roczny w wysokości 234 milionów euro pobił dotychczasowy rekord 204 milionów euro, ustanowiony w 2015 roku. Per Asmussen, CEO firmy Kamstrup, mówi, że taki rezultat jest odzwierciedleniem coraz wyższych wyników sprzedaży firmy, szczególnie na nowych rynkach, dzięki którym firma Kamstrup utrzymuje pozycję globalnego lidera w dziedzinie cyfryzacji rozwiązań pomiarowych.
W 2016 roku można było zaobserwować umiarkowany wzrost na globalnych rynkach pomiarów energii elektrycznej i wody oraz stagnację na rynku liczników ciepła. Jednak mimo nieustannie zaostrzającej się konkurencji, firmie Kamstrup ponownie udało się zwiększyć swój udział w rynku oraz zanotować wzrost organiczny na poziomie 14%.
W wyniku znacznych poczynionych przez firmę inwestycji w opracowywanie produktów, działania marke-tingowe oraz rozbudowę zautomatyzowanych zakładów produkcyjnych, w 2016 roku jej zysk przed opo-datkowaniem wyniósł 22 miliony euro, czyli o 5 milionów euro mniej niż w roku 2015.

„Wykonaliśmy ogromny krok naprzód w zakresie ekspansji międzynarodowej, dopracowania wewnętrz-nych procedur szczupłej produkcji (lean production) oraz zwiększenia korzyści, jakie nasze rozwiązania przynoszą naszym klientom w ich codziennej pracy. Dlatego też, biorąc pod uwagę poczynione przez nas inwestycje, jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznych wyników finansowych. Zbudowaliśmy solidne fundamenty pod dalszy wzrost”

- mówi Asmussen.

Podstawy do wzrostu w 2017 roku i dalej

W obliczu ogromnego zapotrzebowania na nowe produkty, w zeszłym roku firma Kamstrup otworzyła nowe skrzydło technologiczne w swojej siedzibie głównej, mieszczącej się w duńskim mieście Stilling. Była to już czwarta rozbudowa, a pierwsza miała miejsce w 2012 roku. 
 
Trwa również budowa nowych zakładów o po-wierzchni ponad 10 000 m2, w których będzie się odbywała produkcja oraz tworzenie rozwiązań do pomia-rów wody. Otwarcie nowych zakładów zaplanowano na maj.
 
„Automatyzacja naszych zakładów produkcyjnych oraz cyfryzacja wewnętrznych procesów zapewniają nam taki poziom elastyczności i kontroli jakości, dzięki któremu możemy zaoferować naszym klientom najlepsze w swojej klasie rozwiązania pomiarowe dostosowane do ich potrzeb. Nie ulega wątpliwości,
że jest to ko-nieczne w czasach napędzanych przez nieustanny rozwój technologii. Jednocześnie wspólnie z dostawcami pracujemy nad cyfryzacją każdego aspektu ich działalności za pomocą inteligentnych rozwiązań pomiarowych oraz analizy danych. Idea cyfryzacji dostawców wciąż zyskuje na po-pularności i będzie się rozprzestrzeniać na cały świat”, wyjaśnia Asmussen.
 
W 2017 roku wzrost firmy Kamstrup będzie opierał się na wspomnianych wcześniej inwestycjach oraz opra-cowywaniu produktów. Firma rozpoczęła rok rekordowym pierwszym kwartałem i planuje go zakończyć sprzedażą na poziomie 275 milionów euro.
 
Rosnące zainteresowanie nowymi rozwiązaniami Kamstrup napędza wzrost firmy i zapewnia jej duże zamó-wienia, szczególnie na globalnym rynku wodociągowym.
Dlatego też Asmussen przewiduje, że firma zwięk-szy swój udział w rynkach w różnych rejonach świata i w 2017 roku ponownie zwiększy swój całkowity przy-chód. 
 
Jednym z założeń globalnego rozwoju firmy jest stworzenie zakładów produkcyjnych poza Europą, tak aby zbliżyć się do klientów w rożnych rejonach świata.
 
Asmussen dodaje, że firma wciąż będzie intensywnie inwestować w rozwój produktów oraz technologie produkcyjne, a także zwiększać zatrudnienie. 
 
Już od kilku lat firma Kamstrup zatrudnia corocznie ponad 100 nowych pracowników, głównie w działach rozwoju, sprzedaży i marketingu, a w 2017 roku ta tendencja nie zmieni się.