W opublikowanym dziś sprawozdaniu rocznym spółka Kamstrup – jeden z wiodących dostawców inteligentnych rozwiązań pomiarowych – wykazała rekordowe przychody ze sprzedaży za rok 2015. 

Przychody ze sprzedaży osiągnęły 204 mln euro, co oznacza wzrost w porównaniu z wynikiem 186 mln euro osiągniętym w roku 2014.  Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 27 milionów euro – niższy od wyniku w 2014r, na który wpływ miała jednorazowa sprzedaż holenderskiego oddziału gazowego firmy. 

W 2015 roku można było zaobserwować umiarkowany wzrost na globalnych rynkach pomiarów energii elektrycznej i wody oraz stagnację na rynku liczników ciepła. Mimo rosnącej konkurencji Kamstrup zwiększył swój udział w wielu kluczowych rynkach oraz osiągnął wzrost organiczny na poziomie 13%.

Szczególnie zauważalny jest wzrost firmy na globalnym rynku pomiarów wody, spowodowany zwiększoną świadomością   przedsiębiorstw wodociągowych z korzyści, jakie dają inteligentne rozwiązania pomiarowe.

Jedną z przyczyn zwiększenia sprzedaży jest intensywny rozwój produktów. W 2015 roku na rynku pojawiły się nowe produkty Kamstrup, takie jak inteligentne rozwiązania do monitorowania ciśnienia i wycieków w sieci wodociągowej. Inwestycje w rozwój spowodowały również stworzenie 100 nowych miejsc pracy, dzięki czemu liczba pracowników Kamstrup przekroczyła 1000 osób. Stało się to w historycznym dla spółki momencie – w 25tą rocznicę podjęcia przez nią decyzji o zaprzestaniu produkcji liczników mechanicznych i skoncentrowaniu działań na licznikach elektronicznych.

Tak duże wydatki na rozwój produktów sprawiają, że wyniki finansowe firmy za 2015 rok są jeszcze bardziej imponujące, a według CEO Kamstrup, Pera Asmussena, w 2016 roku możemy się spodziewać zwiększenia udziału firmy w rynku oraz dalszego wzrostu przychodów.

W 2016 roku firma planuje stworzenie kolejnych 100 miejsc pracy, głównie w działach rozwoju i sprzedaży.

W 2015 roku firma Kamstrup otrzymała rekordowe zamówienie – firma DONG Energy zamówiła instalację 1 miliona inteligentnych liczników energii elektrycznej w Kopenhadze. Z kolei w Stambule otwarto kolejne biuro firmy, dzięki czemu Kamstrup ma swoje biura sprzedaży już w 24 krajach.

„Inwestując w rozwój produktów i technologię produkcji zbudowaliśmy fundamenty pod dalszy wzrost. Stworzone przez nas rozwiązania zwiększyły konkurencyjność firmy i wzmocniły jej pozycję lidera w branży. W 2016 roku przewidujemy dalszy wzrost sprzedaży oraz nieco wyższy zysk niż w roku ubiegłym, przede wszystkim w wyniku ekspansji na rynkach eksportowych, głównie w dziedzinie pomiarów wody. Dalej będziemy intensywnie inwestować w te obszary, aby umocni naszą pozycję lidera w tworzeniu inteligentnych rozwiązań pomiarowych“, mówi Per Asmussen.