Rekordowy rok firmy Kamstrup

Stilling, Dania

Rok 2014 był dla Kamstrup kolejnym rekordowym rokiem – firma odnotowała wzrost organiczny o dziewięć procent na rynku charakteryzującym się umiarkowanym wzrostem.

„Udało się nam zwiększyć sprzedaż na wszystkich obszarach naszej działalności i obserwujemy stały wzrost, szczególnie na międzynarodowych rynkach wodomierzy. Coraz więcej zakładów wodociągowych zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie niosą ze sobą inteligentne urządzenia pomiarowe. W ciągu całego roku 2014 zauważyliśmy zwiększone zainteresowanie naszymi rozwiązaniami do pomiaru wody”.
Per Asmussen, CEO firmy.

Optymistyczne spojrzenie w 2015 rok

Firma Kamstrup kontynuuje pozytywne trendy z ostatnich lat. Mimo iż na globalnym rynku liczników energii i wody w 2014 roku zaobserwowano jedynie umiarkowany wzrost, firmie udało się zwiększyć swój udział w rynkach wielu krajów. W rezultacie całkowity obrót Kamstrup wzrósł do 185 milionów euro, co odpowiada organicznemu wzrostowi w wysokości dziewięciu procent w stosunku do roku 2013. Co więcej, wynikiem takich zmian jest uzyskanie zysku przed opodatkowaniem równego 35 milionom euro.

Obecny poziom zarówno obrotów, jak i dochodów jest najwyższy w

historii spółki. W dużym stopniu jest to związane z inwestowaniem przez firmę w rozwój produktów – kilka udanych nowości ugruntowało pozycję firmy na globalnym rynku.
Trwające inwestycje firmy Kamstrup w automatyzację produkcji i podnoszenie jakości również przyczyniły się do osiągnięcia przez firmę tak dobrych wyników.

Ponadto, sprzedaż holenderskiego oddziału gazowego Kamstrup miała pozytywny wpływ na zysk w roku obrotowym, chociaż wyniki firmy byłyby rekordowe również bez tej sprzedaży. Firma Kamstrup odczuwa dużą satysfakcję z osiągniętych przez nią w zeszłym 

roku wyników, będących rezultatem znaczących inwestycji w rozwój nowych rynków i produktów oraz ogólny rozwój rynku.Na niektórych rynkach zagranicznych firma odnotowała dwucyfrowy wzrost i ma nadzieję zwiększać swój udział w rynku również w roku 2015. Takie postępy wynikają w dużej mierze z inwestycji w rozwój produktu i intensyfikacji działań sprzedażowych i marketingowych. Kamstrup nie ustaje również w inwestowaniu w swoich pracowników i w 2015 roku przewiduje zatrudnienie około 100 kolejnych osób. Dwie trzecie nowych miejsc pracy będą powiązane z rozwojem produktu i rynku.„W 2015 roku przewidujemy dalszy wzrost na wszystkich obszarach naszej działalności, a przede wszystkim na globalnych rynkach wodomierzy. Spodziewamy się jednak trochę niższych wyników w porównaniu z rokiem 2014, ze względu na jednorazowy charakter sprzedaży naszego holenderskiego oddziału gazowego oraz zwiększone inwestycje w rozwój produktu i rynku”, mówi Per Asmussen, CEO firmy.