Woda
Przepisy prawne
Zrównoważony rozwój

Czy bakterie są częścią twojego planu?

W ostatnich latach firma Kamstrup zajmowała się badaniem obecności bakterii w procesie produkcji wodomierzy. Odpowiednio dobrane opakowanie, w połączeniu z zapobiegawczymi pomiarami wykonywanymi w laboratorium, umożliwiają zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia urządzeń bakteriami. Nikt nie jest całkowicie chroniony przed infekcjami bakteryjnymi, ale mamy wiele możliwości ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia, np. żyjącą w wodzie bakterią patogeniczną Pseudomonas aeruginosa.

Zatrzymaj bakterie

Czyste zakłady produkcyjne
Firma Kamstrup stale stara się wdrażać środki zapewniające najwyższą jakość i parametry higieniczne wodomierzy opuszczających nasze zakłady produkcyjne.Produkcja wodomierzy w całości odbywa się w naszej fabryce w Danii, spełniającej wymogi modułu B + D europejskiej dyrektywy w sprawie przyrządów pomiarowych (MID). Ponadto, od 2013 roku wodomierze do zastosowań domowych (MULTICAL® 21) pakujemy w hermetyczne blistry, dzięki którym nie są narażone na działanie czynników zewnętrznych przed ich wprowadzeniem do eksploatacji, czyli w trakcie przechowywania i transportu.

Dla firmy Kamstrup najważniejsze jest zadowolenie klienta. Każdy wodomierz bez wyjątku jest poddawany badaniu w celu zapewnienia zgodności z granicami błędu kalibracji. W trakcie wykonywania badań wodomierze są dezynfekowane. Dezynfekcja wody na stanowiskach badawczych odbywa się za pomocą sterowanych elektronicznie dawek nadtlenku wodoru lub chloranu sodu, a woda wymieniana jest regularnie w celu zagwarantowania jej wysokiej jakości. Zapewnia to czysty zakład produkcyjny oraz wodomierze spełniające najbardziej restrykcyjne wymagania jakości i higieny.

Higiena w centrum uwagi

Aby uniemożliwić narażenie naszych wodomierzy na działanie szkodliwych bakterii w trakcie produkcji, przechowywania lub transportu, stworzyliśmy system utrzymywania higieny wodomierzy zatwierdzonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Dowiedz się więcej o tym systemie tutaj:

W laboratorium

Zapewnienie jakości w kontekście higieny ma dla Kamstrup priorytetowe znaczenie. Dlatego też nawiązaliśmy współpracę z zewnętrznymi, akredytowanymi laboratoriami, które wykonują analizy mikrobiologiczne zarówno stanowisk badawczych, jak i wodomierzy.

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6