Ciepło
Advanced Metering Infrastructure (AMI)
Cyfryzacja
Inteligentne pomiary

Efektywne energetycznie dostawy ciepła

Sieci ciepłownicze w nowej rzeczywistości energetycznej

Inteligentne pomiary stanowią podstawę wysokiej efektywności energetycznej dzięki transparentności oraz pozyskanej z danych wiedzy

Nowa rzeczywistość energetyczna wymaga zintegrowanego i inteligentnego systemu energetycznego, którego centralnym punktem są niezaprzeczalnie sieci ciepłownicze. Jednak zwiększenie efektywności energetycznej oraz usprawnienie procesu przejścia na odnawialne źródła energii i ciepło odpadowe wymagają takiego poziomu transparentności systemu energetycznego, który zapewnić mogą jedynie dokładne i odbierane z dużą częstotliwością dane z liczników.

Dlatego inteligentne pomiary mają kluczowe znaczenie dla rozwiązywania problemów związanych z zintegrowanym systemem energetycznym oraz, co równie ważne, zapewniają możliwość wykorzystywania dawanych przez niego możliwości. W tej publikacji opisujemy nową rzeczywistość energetyczną oraz rolę, jaką pełnią w niej sieci ciepłownicze. Przyjrzymy się bliżej temu, co charakteryzuje inteligentny system energetyczny oraz dowiemy się, jak ważna jest efektywność i transparentność całego łańcucha energetycznego, aż do użytkownika końcowego.

Zastanowimy się również, jak będą wyglądać sieci ciepłownicze w przyszłości. Pobierz swoją kopię naszej publikacji i dowiedz się więcej.

Odpowiednie ukierunkowanie i podnoszenie poprzeczki

Sieci ciepłownicze są podstawą zintegrowanego systemu energetycznego, w którym zapotrzebowanie dostosowuje się do zmieniającej się produkcji opartej na źródłach odnawialnych i cieple odpadowym, ale będą wymagać znacznie większej niż obecna elastyczności.

Obejmuje to wykorzystywanie w sposób maksymalnie efektywny i zrównoważony dostępnych źródeł energii, przy jednoczesnym tworzeniu idealnych warunków do integracji źródeł odnawialnych.

Pobierz naszą publikację i dowiedz się więcej na temat tego, w jaki sposób wyższa efektywność energetyczna wiąże się z niższymi temperaturami i bardziej elastyczną dystrybucją.

Transparentność daje nowe możliwości

Transparentność jest warunkiem osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej oraz stanowi podstawę przejścia na ekologiczne dostawy ciepła.

Aby przedsiębiorstwa ciepłownicze mogły spełniać cele efektywności oraz pracować w pobliżu wartości progowych, muszą w każdej chwili dokładnie wiedzieć, co dzieje się w sieci, a szczególnie w jej kluczowych punktach. Tylko dane dostarczane z dużą częstotliwością przez rozwiązania inteligentnych pomiarów zapewniają taki stopień transparentności. Inteligentne liczniki energii dają dostawcom szczegółowy podgląd aktualnego stanu sieci dystrybucyjnej, pozwalając im na prowadzenie optymalizacji w czasie rzeczywistym.

Dzięki odczytom liczników otrzymywanym z dużą częstotliwością (co godzinę, a nawet co pięć minut), dostawcy mogą monitorować swoją sieć oraz zarządzać nią w nowy, łatwiejszy sposób, co z kolei pozwala im na wprowadzanie optymalizacji i ograniczanie strat. Ponadto, dane wysyłane z dużą częstotliwością przez inteligentne liczniki umożliwiają dostawcom współpracę z tymi użytkownikami, którzy potrzebują pomocy w kwestii swoich nawyków.

Większa świadomość użytkowników na temat efektywności energetycznej to korzyść zarówno dla nich samych, jak i dla dostawcy.

Razem zróbmy kolejny krok naprzód - razem

Rozwiązanie do pomiarów energii Kamstrup reprezentuje kolejną generację inteligentnych pomiarów. Poprzez połączenie najnowszej technologii, zdalnych odczytów i najnowocześniejszego monitorowania wycieków, nasze rozwiązania ciepła i chłodu dają klientom najwyższy na rynku poziom kontroli, efektywności i elastyczności.

Pobierz swoją kopię naszej publikacji i poznaj klucz do udanej nawigacji w nowych okolicznościach cyfrowych dostaw ciepła.

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6