Woda
Cyfryzacja
Sprawność operacyjna

Cyfrowa przyszłość
przedsiębiorstw
wodociągowych

W ostatnim czasie możemy zaobserwować gwałtowny rozwój cyfrowych dostawców wody.

Znaczący wpływ ma na to postęp technologiczny, który dostarcza wielu nowych zasobów i narzędzi oferujących dostawcom możliwość uzyskania podglądu całej sieci rozdzielczej, aż do użytkownika końcowego.

Ogromne pokłady wiedzy mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki. Możemy osiągnąć taki poziom dokładności i efektywności, o jakim jeszcze kilka lat temu nikt nawet nie śnił. Ważna jest już nie tylko dokładność i mierzenie zużycia wody. Obecnie zwracamy również dużą uwagę na usprawnienie relacji z klientami i optymalizację funkcjonowania zakładów, na zarządzanie jakością, ochronę przychodów, zarządzanie aktywami i nie tylko. Chcemy mieć pewność podejmowania dobrych decyzji.

Kamstrup nie tylko mówi o cyfryzacji dostawców, ale aktywnie działa w tym kierunku.

Czy jesteś gotowy, aby czerpać korzyści?

Globalne wyzwanie

Czasy, kiedy wodę użytkowano bez żadnych ograniczeń i niskim kosztem dawno już minęły. Woda jest cennym i ograniczonym zasobem, a jej pomiary muszą być jak najdokładniejsze. Kwestie, takie jak niedobór wody, jej jakość, urbanizacja i starzejąca się infrastruktura budzą coraz większy niepokój. Dostawcy muszą szukać kolejnych sposobów na optymalizację ich działalności, tak aby znaleźć równowagę między pokrywaniem kosztów operacyjnych, zarządzaniem aktywami i wspieraniem ochrony zasobów.

Dlaczego właśnie inteligentne pomiary wody?

Wiele przedsiębiorstw wodociągowych nie wykorzystuje jeszcze całego potencjału inteligentnych pomiarów, w których wszystkie części sieci rozdzielczej są przejrzyste, a zachowania konsumentów są analizowane praktycznie co do kropli. Dostępne informacje na temat ostatnich odcinków rurociągów prowadzących do pojedynczych użytkowników mogą wciąż opierać się wyłącznie o odczyty roczne. Problemem jest to, że wciąż większość naszych informacji i prognoz opiera się na niewielkiej liczbie faktów i modelach teoretycznych.

Cyfrowy dostawca wody

Inteligentne pomiary wody dają ogromne możliwości. Pobierz naszą publikację i dowiedz się, w jaki sposób twój zakład może skorzystać na inteligentnych pomiarach i cyfryzacji na 6 konkretnych poziomach:
  1. Działalność
  2. Zarządzanie jakością
  3. Przychody
  4. Relacje z klientami
  5. Administracja
  6. Zarządzanie aktywami

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6