Podwykonawcy przetwarzania danych

Dlaczego firma Kamstrup korzysta z usług podwykonawców przetwarzania danych?

Firma Kamstrup korzysta z usług podwykonawców przetwarzania danych, aby zapewnić swoim klientom jak najlepsze rozwiązanie.

W niektórych miejscach firma Kamstrup powierza część lub całość przetwarzania danych osobowych podwykonawcom.

Przetwarzanie danych jest powierzane podwykonawcom tylko w takich sytuacjach, w których podwykonawca jest od nas bardziej doświadczony, a dzięki jego pomocy możemy zapewnić naszym klientom najlepsze możliwe rozwiązanie.

Na tej stronie możesz dowiedzieć się, z jakimi podwykonawcami przetwarzania danych współpracuje firma Kamstrup.