Bezdrátové inteligentní měření převládá

Vyšší výkon odečtů měřidel přes rádiovou síť typu mesh

Společnost Mälarenergi zvolila bezdrátové řešení měření, když švédská vláda rozhodla, že všem spotřebitelům musí být od roku 2009 účtováno měsíčně - strategii, která se na prahu inteligentní sítě vyplácí.

Švédská zkušenost s inteligentním měřením

Zacházení s obnovitelnými zdroji a elektromagnetickým rušením

Četné švédské veřejné sítě si pouze vybraly postup podle minimálních požadavků a rozhodly se použít bezprostředně nejjednodušší systémové řešení: elektroměry s měsíčními zapisovači dat a přenos dat po elektrických kabelech.

Ale od roku 2009 se svět hodně změnil: Podíl energie z obnovitelných zdrojů roste (Švédsku bylo EU uloženo zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 49% do roku 2020); kombinace a počty elektronických aplikací v domácnostech, včetně všeho od úsporných žárovek k tepelným čerpadlům a nabíječkám, se podstatně změnily, a tento obrázek se stále mění dál. 

Inteligentní síť pro zpracování obnovitelných zdrojů energie a schémat spotřeby vyžaduje více dat ze sítě nízkého napětí a vyšší výkon od komunikace s elektroměry.
Proto mnoho elektrických sítí přechází od PLC na odečty přes bezdrátovou rádiovou síť, aby vyhověly novým požadavkům.
Vyšší výkon odečtů měřidel přes rádiovou síť typu mesh
V Mälarenergi se nyní považují za šťastné, že udělali správné rozhodnutí z převážné části hned na začátku.
Generální ředitel Mälarenergi, Mats Håkansson, to vyjadřuje takto: "První měřidla od společnosti Kamstrup měla nadbytečnou kapacitu: registrace energie ve čtyřech kvadrantech, odpojovací relé, měření kvality napětí, integrovaný datový záznamník, atd. To bylo mnohem více, než jsme mohli využít. Ale dnes se tyto funkce používají a mimo jiné těžíme hodně ze čtyřkvadrantového měření, protože si mnoho zákazníků namontovalo solární panely a nyní je může obsluhovat síť."

Jak si poradit s elektromagnetickým rušením

Dalším důležitým parametrem pro Mälarenergi byla samotná komunikační technologie. Od počátku se společnost rozhodla zaměřit se především na rádiovou komunikaci z důvodu obav o elektromagnetické rušení v elektrických kabelech.

Elektromagnetický šum ruší přenos dat v řešeních PLC (Power Line Communication), zatímco bezdrátová komunikační řešení tyto problémy ze své podstaty nemají.
Švédsko je zvláště velmi dobrým příkladem toho, jak elektromagnetický šum snižuje výkon odečtů v systému PLC, z čehož někdy vzniká problém, jak data shromáždit včas. Velká část tohoto hluku pochází z komplexní výměny žárovek za energeticky úsporné žárovky.
Mälarenergi má komplexní systém pro dálkový odečet s 75.000 elektroměrů Kamstrup odečítaných přes rádio a cca 25.000 dalších měřidel odečítaných pomocí PLC. Aby se zabránilo elektromagnetickému rušení, používá se pro měřidla odečítaná přes PLC nízká přenosová frekvence, tím však je rychlost odpovídajícím způsobem pomalá a taková komunikace se ukazuje být nevhodnou pro účely inteligentních sítí.

Od začátku byla Mälarenergi rozhodnuta zaměřit se převážně na rádiovou komunikaci z důvodu obav z elektromagnetického rušení v napájecích kabelech.

"Pro nás je integrace mezi komunikační infrastrukturou Kamstrupu a DMS Tekly skutečnou aplikací inteligentní sítě, protože nám poskytuje podrobný náhled do distribuční sítě. To umožňuje současně cílené řešení problémů a lepší služby zákazníkům. A pak, tento druh technické integrace usnadňuje významnou měrou administrativní práce." 

Mats Håkansson, generální ředitel, Mälarenergi

Optimalizace sítě

Prostřednictvím systémové integrace

Přístup společnosti Mälarenergi s výhledem více do budoucna je patrný z toho, že měřidlo je považováno za mnohem více, než maloobchodní pokladna.

Společnost brzy viděla řadu dalších výhod dálkového odečtu ve vztahu k optimalizaci napájecí sítě, a tak byla Mälarenergi již od počátku na stejné vlně s inteligentní sítí.

"Samozřejmě, že nejdůležitějším faktorem pro nás bylo, abychom byli schopni poskytovat našim zákazníkům správné měsíční vyúčtování jejich skutečné spotřeby, protože platba na účet není pro zákazníky příliš přátelská. Ale také jsme se všimli toho, že technologii lze využít k získání dalších výhod, mimo jiné lepšího náhledu do napájecí sítě," říká Mats Håkansson.

Aby mohla lépe využívat měřidla, společnost Mälarenergi integrovala systém dálkového odečtu s jejich systémem řízení distribuce (Distribution Management System - DMS) pomocí tzv. modulu DMS AMR. Po nějakou dobu využívala společnost Mälarenergi hojně používanou metodu DMS od finské společnosti Tekla jako nejvýznamnější spojení mezi měřidly v síti nízkého napětí a systémem SCADA.

DMS společnosti Tekla je spojena s elektroměry, které mohou posílat několik zásadně důležitých informací přímo na DMS pro účely analýzy. To se mimo jiné týká informací o chybějících fázích, přepětí a podpětí stejně jako alarmy nabízené pro případ přerušení fází.

Partnerství mezi společnostmi Tekla a Kamstrup

V roce 2012 uzavřely Tekla a Kamstrup formální partnerství zajišťující snadnou integraci dat z měřidel společnosti Kamstrup se zařízeními DMS společnosti Tekla.

Partnerství mezi Tekla a Kamstrup zajišťuje, že společnosti upravují všechny své systémy podle systémů druhé společnosti tak, aby byly práce na integraci minimální. 

Přes DMS společnosti Tekla může Mälarenergi během rozhovoru se zákazníkem odesílat požadavky měřidlu, aby vyhledalo případné chyby; po opravě výpadku napájení lze rozeslat tzv. žádost o vyčištění příslušným měřidlům prostřednictvím DMS, aby byla kontrola, že všichni zákazníci zase mají elektřinu.

Otevřené standardy snižují složitost

Mälarenergi tak dokazuje výhodu průhledných systémů používaných dodavateli. Otevřené protokoly a použití standardních komponent snižují složitost velkých systémových řešení, a to je přesně jeden z požadavků společnosti Mälarenergi na inteligentní síť budoucnosti.


S nadčasovým řešením a řadou zkušeností s dálkovým odečtem je společnosti Mälarenergi dobře vybavena na vstup do éry inteligentní sítě. Nicméně je třeba odstranit některé zbytečné chyby a naplnit některé předpoklady. Mats Håkansson zmiňuje méně systémů a rychlejší infrastrukturu, což mimo jiné znamená plán nahradit měřidla PLC jiným typem měřidel, kde je rádiová síť typu mesh silnou alternativou. Pak bude Mälarenergi ještě o krok dále k získávání informací o přerušení v reálném čase a k rychlejší reakci na události a bude mít lepší možnosti pro řešení problémů v síti nízkého napětí.

Dosáhne se výrazného zjednodušení systémové architektury, protože bude potřeba pouze jedna technologie, a to jeden a tentýž rádiový systém typu mesh, který dokáže komunikovat jak s elektroměry, tak i vodoměry a měřidly vytápění. Mälarenergi tak opět jde příkladem, když navrhuje svou inteligentní síť tak, že zahrnuje i jiné typy spotřeby než jen elektřinu. 

Mälarenergi je jednou z největších švédských energetických společností a je zákazníkem společnosti Kamstrup od roku 2001.
Mälarenergi je rozvodná společnost více sítí dodávající elektřinu 144.000 zákazníků, vodu a dálkové vytápění 15.000 zákazníků a širokopásmové připojení 54.500 domácností a 2,250 společností.

Systém měření: 

- 75.000 elektroměrů Kamstrup s rádiovou komunikační strukturou typu mesh.

- Měřidla tepla a vodoměry jsou integrovány.

Používáme cookies jak pro zajištění správného fungování našich webových stránek, tak pro shromažďování statistik o uživatelích, abychom vylepšili naše webové stránky. Pokračováním v procházení webu nebo zavřením tohoto banneru souhlasíte s používáním souborů cookies. Číst více.