Kommunikation og fjernaflæsning

MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X kommer med indbygget kommunikation, der giver mulighed for en sikker og let fjernaflæsning via enten drive-by eller et fast netværk.

Sig farvel til manuelle måleraflæsninger og estimerede beregninger. Du kan reducere den tid, der bruges på manuel aflæsning af dine målere og begrænse de tidskrævende opfølgninger i tilfælde af manglende eller upræcise aflæsninger. Dermed forstyrres dine kunder mindre, og der frigøres tid til mere værdiskabende kundeservice.

Med MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X kan du give dine kunder adgang til detaljeret information om deres eget forbrug, samtidig med at du bliver klar til at håndtere spørgsmål eller forespørgsler.

MULTICAL® 21 / flowIQ® 210x understøtter fjernaflæsning via følgende kommunikationsprotokoller:

  • Wireless M-Bus
  • Kablet M-Bus
  • Sigfox

Læs mere