Akustisk lækageovervågning

Som den første husholdningsvandmåler har flowIQ® 2200 indbygget akustisk lækageovervågning. Dermed kan måleren opdage mulige lækager – ikke blot efter måleren inde i huset, men også før måleren i de tilstødende stik- og jordledninger samt distributionsledninger. flowIQ® 2200 er en del af vores løsning til akustisk lækageovervågning, der også inkluderer Leak Detector – en ny programapplikation til vores analyseplatform samt en række service- og uddannelsestilbud, der giver dig mulighed for at skalere og tilpasse løsningen alt efter dine behov.

Akustisk lækageovervågning i flowIQ® 2200
Vand, der strømmer gennem et lækkende rør, skaber et anderledes lydmønster end vand, der strømmer gennem et intakt rør. Selv ændringer i størrelsen på en lækage eller et brud vil medføre, at lyden ændres. Med sine ultralydssensorer registrerer flowIQ® 2200 disse lydmønstre og udsender den laveste registrerede værdi i en 24 timers periode. Dette gøres for at filtrere baggrundsstøj fra, som trafik over jorden eller det normale daglige vandforbrug inde i huset. Hvis den laveste registrerede støjværdi overskrider et bestemt niveau, er der en høj risiko for en lækage eller et brud i den pågældende installation.

Visualisering af støjdata
Analyseprogrammet Leak Detector visualiserer støjdata fra dine flowIQ® 2200-vandmålere og gør dig i stand til at lokalisere lækager i stik- og jordledninger og distributionsledninger. Systemets kortbaserede oversigt viser dine målere med intuitive farvekoder, der gengiver det støjniveau, den enkelte måler har registreret, og det anvender grafer til at vise udviklingen over tid. Alt dette gør det let at identificere installationer med høj risiko, hvor øgede støjniveauer indikerer mulige lækager eller brud.

Læs mere om Leak Detector her.

Services og uddannelse
For at sikre, at du får den bedst mulige start, kan du vælge mellem forskellige muligheder med hensyn til den nødvendige support og uddannelse.

Dette spænder fra standardopsætning og -introduktion til servicepakker, hvor vi overvåger dit netværk og giver dig en liste over mulige lækager, der bør undersøges nærmere. Hvis du selv ønsker at håndtere den daglige drift, tilbyder vi også træning, der sikrer, at du er ordentligt rustet til selv at lokalisere og verificere lækager.

Læs mere om vores service- og uddannelsestilbud her.