Akustická detekce úniků

flowIQ® 2200 je jako první inteligentní vodoměr pro obytné budovy vybaven integrovanou akustickou detekcí úniků. Měřič tak dokáže detekovat možné úniky nejen za měřičem uvnitř domácnosti, ale také před měřičem v příslušných přípojkách a distribuční síti. flowIQ® 2200 je součástí našeho řešení akustické detekce úniků, které dále zahrnuje Leak Detector – novou aplikaci naší analytické platformy – a řadu možností nabízených služeb a školení, které můžete přizpůsobit svým potřebám.

Akustická detekce úniků ve vodoměru flowIQ® 2200
Voda protékající netěsnícím potrubím vytváří jiný vzorec zvuku než voda v nepoškozené trubce. Dokonce i změny velikosti netěsnosti či praskliny způsobí změnu zvuku. Díky svým ultrazvukovým snímačům zaregistruje vodoměr flowIQ® 2200 tyto vzorce zvuku a zašle zpět jen nejnižší hodnotu zaznamenanou za 24 hodin. Důvodem je odfiltrování hluku na pozadí, například provozu nad zemí či normální denní spotřeby vody v domácnosti. Pokud nejnižší zaregistrovaná hodnota hluku překročí určitou úroveň, existuje v dané instalaci vysoké riziko úniku či prasklého potrubí.

Vizualizace údajů o hluku
Analytický program Leak Detector vizualizuje údaje o hluku z vodoměrů flowIQ® 2200 a umožňuje lokalizovat úniky v přípojkách a distribuční síti. Mapový přehled systému zobrazuje vodoměry s intuitivním barevným kódováním reprezentujícím hladinu hluku zjištěnou jednotlivými měřiči a pomocí grafů vizualizuje časový vývoj. To vše umožňuje snadno identifikovat vysoce rizikové instalace, kde zvýšené hladiny hluku indikují možné úniky či prasklé potrubí.

Další informace o modulu Leak Detector najdete zde.

Služby a školení
Abyste začali co nejlépe, můžete vybírat z různých možností podpory a školení.

Ty sahají od standardní instalace a uvedení do provozu až po servisní balíčky, které umožňují společnosti monitorovat vaši síť a poskytovat vám seznam možných úniků pro další zkoumání. A pokud chcete sami spravovat své každodenní operace, nabízíme také školení, abyste měli jistotu, že budete správně vybaveni na detekci úniků.

Další informace o naší nabídce služeb a školení najdete zde.