Kommunikation och fjärravläsning

flowIQ® 3200 levereras med inbyggd kommunikation för säker och enkel fjärravläsning. De flexibla anslutningsalternativen inkluderar Wireless M-Bus, linkIQ® och en rad tillbehör för att kombinera nätverks- och drive-by-avläsning, beroende på dina databehov. Du kan också expandera utbudet av anslutningsalternativ genom att lägga till en flowIQ® Gateway för att överföra data till dina kontrollsystem.

Kommunikationsalternativ
flowIQ® 3200 stödjer:

  • Wireless M-Bus
  • linkIQ®
  • Pulsutgång
  • flowIQ® Gateway (alternativen inkluderar Modbus, BACnet, 2G/4G, LonWorks)

Fjärravläsning
Låt vårt hanteringssystem för mätdata READy hantera den automatiska fjärravläsningen av dina flowIQ® 3200-vattenmätare.

READy är ett effektivt och högpresterande system för fjärravläsning som kan användas för att samla in data från smarta mätare och enheter via ett fast nätverk eller en drive-by-lösning.

Med READy kan du ta farväl av manuella avläsningar, rapportering via internet och uppskattade beräkningar. Nu kan du avläsa dina mätdata utan att behöva störa kunderna. Du får snabb och enkel åtkomst till de förbrukningsdata som behövs för att tillhandahålla en rättvis och korrekt fakturering, samt data som kan användas för att reducera vattenförlust, optimera driften och förbättra kundservicen.

Läs mer om READy här.