Akustisk läckagedetektering

Som den första smarta vattenmätaren för bostäder, levereras flowIQ® 2200 med inbyggd akustisk läckagesökning. Detta gör det möjligt för mätaren att detektera möjliga läckage – inte bara efter mätaren inuti huset, utan även innan mätaren i de angränsande servisledningarna och distributionsnätet. flowIQ® 2200 är en del av vår lösning för akustisk läckagesökning som även inbegriper Leak Detector – en ny programapplikation för vår analysplattform – samt en rad service- och utbildningserbjudanden som du kan anpassa enligt dina behov.

Akustisk läckagesökning i flowIQ® 2200
Vatten som flödar genom ett läckande rör producerar ett annorlunda ljudmönster än vatten som flödar genom ett intakt rör. Även förändringar i storlek och omfattning i ett läckage eller en spricka gör att ljudet förändras. flowIQ® 2200-mätarens ultraljudsgivare registrerar dessa ljudmönster och skickar endast tillbaka det lägsta, uppmätta värdet över en 24-timmars period. Detta görs genom att mätaren filtrerar bort bakgrundsbrus såsom trafiken ovanför marken eller den normala dagliga vattenförbrukningen inom huset. Om det lägsta registrerade brusvärdet överskrider en viss nivå, så finns det en hög risk för ett läckage eller en spricka i den givna installationen.

Visualisering av brusdata i Leak Detector
Analysprogrammet Leak Detector visualiserar brusdata från dina flowIQ® 2200-vattenmätare och gör det möjligt för dig att lokalisera läckage i servisledningar och i distributionsnätet. Systemets kartbaserade översikt visar dina mätare med en intuitiv färgkodning som representerar brusnivån som registreras av varje mätare och använder diagram för att visualisera utvecklingen över tid. Allt detta gör att du enkelt kan identifiera högriskinstallationer där förhöjda brusnivåer indikerar möjliga läckage eller rörbrott.

Läs mer om Leak Detector här.

Tjänster och utbildning
För att du ska få bästa möjliga start kan du välja mellan olika alternativ när det gäller hur mycket stöd och utbildning du behöver.

Detta utbud varierar från en standardmässig konfiguration och introduktion till servicepaket där vi övervakar ditt distributionsnät och tillhandahåller en lista över möjliga läckage för vidare utredning. Om du själv vill hantera den dagliga driften erbjuder vi även utbildning för att se till att du har den kunskap som krävs för att kunna detektera läckage på egen hand.

Läs mer om våra tjänste- och utbildningserbjudanden här.