Programvare- og installasjonsveiledning

For målere og måleravlesningssystemer

M-Bus Master

Programvare og installasjonsveiledninger for M-Bus Master MultiPort 250D og 250L

USB Meter Reader

Registrer deg her for tilgang til en USB-basert måleravleser

Alternativ 1
• Trådløs M-Bus, 868 MHz
• Kablet M-Bus
• USA, 915 MHz
• India, 865 MHz
• Australia / New Zealand, 923 MHz

Alternativ 2
• 2-veisradio, 434 MHz

Ensemble skjerm for vannmåler

Installasjonsveiledning og programvare for USB-basert igangkjøringsverktøy.

MULTICAL Modulprogrammerer

Programvare for konfigurering av kommunikasjonsadresse i måler ved hjelp av det optiske øyet.

READy

Instruksjoner om hvordan du kan komme i gang med READy fjernavlesning av målere, inkludert nedlasting av READy Manager og installering av READy-appen.
Vi benytter cookies på våre nettsider. Ingen personlig informasjon lagres.

Les mer om cookies