Kablosuz akıllı ölçüm egemen oluyor

Radyo mesh (RF) sayaç okuma ile daha yüksek performans

Mälarenergi, İsveç hükümeti, akıllı şebeke eşiğinde karşılık bulan bir strateji ile tüm müşterilerin 2009 yılı itibariyle aylık olarak faturalandırılması gerektiğinde kablosuz bir ölçüm çözümü seçti.

İsveç akıllı sayaç deneyimi

Yenilenebilir enerji ve elektromanyetik bozulmaların idaresi

İsveçli elektrik dağıtım şirketlerinin çoğu, minimum gereksinimlerine uyup hemen en kolay sistem çözümüne gitmeyi seçmişti: Aylık veri kaydı yapan ve veri iletişimini güç kabloları ile yapan elektrik sayaçları.

Ancak 2009 yılından bu yana Dünya çok değişti: Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kaynakları içerisindeki yüzdesi büyüyor (Avrupa Birliği, İsveç'e yenilenebilir enerji kaynakları yüzdesini 2020 yılı öncesinde %49’a arttırma talimatı verdi); bu süreçte de ayrıca enerji tasarruflu ampuller, ısı pompaları ve şarj aletleri gibi hemen hemen her şey dahil, evlerdeki elektronik aletlerin sayısı büyük oranda değişti ve bu durum hala değişmeye devam ediyor.

Yenilenebilir enerjinin idaresi için akıllı bir şebeke ile büyük değişimdeki tüketim modeli, alçak gerilim şebekesinden daha fazla veri ve elektrik sayaçları ile iletişimde daha yüksek performans gerektiriyor.

Bu nedenle çoğu elektrik kuruluşu, yeni gereksinimlere uymak için PLC'den RF haberleşmesine  geçiyor.


Radyo mesh (RF) sayaç okuma ile daha yüksek performans.

Mälarenergi yöneticileri baştan itibaren  doğru kararı verdikleri için kendilerini şanslı sayıyorlar.

Mälarenergi Genel Müdürü Mats Håkansson, şu şekilde ifade ediyor: "Kamstrup'un ilk sayaçlarında beklentilerimizin ötesinde özellikler vardı: 4 bölgede enerji kaydı, kesme rölesi, gerilim kalitesi ölçümü, entegre veri kaydı vs. Bunlar, işimize yarayandan çok daha fazlaydı. Ancak günümüzde, müşterilerimizin çoğu güneş paneli kurduğu için,ödenecek net fatura tutarını belirlemede4 bölgeli ölçmeden çok faydalanıyoruz."

Elektromanyetik gürültü problemleri 

Mälarenergi için bir diğer önemli parametre de iletişim teknolojisinin kendisiydi. En baştan beri şirket, güç kabloların elektromanyetik bozulmalardan kaygı duyduğu için büyük ölçüde radyo (RF) iletişimine odaklandı.


Elektromanyetik gürültü, PLC çözümlerinde (Güç Hattı İletişimi) veri aktarımına zarar verir ancak kablosuz iletişim çözümleri, doğaları gereğince bu sorunları yaşamaz.

İsveç, elektromanyetik gürültünün PLC sisteminde verileri zamanında toplamayı bir sorun haline getirerek okuma performansını düşürdüğünün güzel bir örneği. Bu gürültünün büyük bir kısmı, akkor telli lambaların enerji tasarruflu ampullerle değiştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Mälarenergi, RF üzerinden okunan 75.000 adet Kamstrup Akıllı Elektrik sayacı ve PLC ile okunan yaklaşık 25.000 adet farklı marka sayaç ile uzaktan okuma için birleşik bir sisteme sahip. Elektromanyetik bozulmalardan kaçınmak için PLC ile okunan sayaçlarda  düşük iletim frekansı kullanılır ancak bu nedenle hız da yavaş olur ve iletişim, akıllı şebeke amaçları için uygun olmaz.


Baştan itibaren Mälarenergi, güç kablolarındaki elektromanyetik bozulmalardan kaygı duyduğu için büyük ölçüde radyo iletişimine odaklanmayı seçti.

Bize göre, Kamstrup'un iletişim alyapısı ile Tekla'nın DMS'si arasındaki entegrasyon, dağıtım ağına detaylı bir görüş sunduğu için gerçek bir akıllı şebeke uygulamasıdır. Bu, hedeflenen arıza giderme ve daha iyi müşteri hizmetini aynı zamanda mümkün kılıyor. Ayrıca bu tarz bir teknik entegrasyon, yöneticilerin işlerini de büyük ölçüde kolaylaştırıyor."

Mats Håkansson, Genel Müdür, Mälarenergi


Ağ optimizasyonu

Sistem entegrasyonu üzerinden

Mälarenergi'nin akıllı ölçüme daha ileriye dönük yaklaşımı, sayacın sadece bir para kasasından daha fazlası olduğu gerçeğinde görülebilir.

Şirket kısa süre sonra şebeke ağının optimizasyonuna ilişkin uzaktan okumanın bir dizi başka avantajını gördü ve Mälarenergi böylelikle en başında akıllı şebeke ile aynı yolda ilerlemeye başlamış oldu.

"Tabi ki bizim için en önemli faktör,  müşterilerimize gerçek tüketimlerinin doğru, aylık faturalarını sunmaktı. Ancak, diğer konuların yanı sıra şebekeyi  daha iyi anlamak ve daha fazla avantaj elde etmek için teknolojiyi nasıl kullanacağımıza da bakıyorduk" diyor Mats Håkansson.

Sayaçlardan faydalanmak için Mälarenergi, DMS AMR modülünü kullanarak uzaktan okuma sistemini Dağıtım Yönetimi Sistemi (DMS) ile entegre etti. Bir süreliğine Mälarenergi, alçak gerilim tarafındaki sayaçlar ile SCADA sistemi arasında en önemli ağ olarak Finlandiyalı Tekla'nın uygulamalı DMS'sini kullanmıştı.

Tekla'nın DMS'si, analiz amaçları için doğrudan DMS'ye bir dizi hayati bilgi gönderebilen elektrik sayaçları ile eşleştirilir. Diğerlerinin yanı sıra bu 

 

durum, faz hataları, aşırı gerilim ve düşük gerilim ile faz hataları durumundaki alarmlar hakkındaki bilgiler için geçerlidir.

Tekla ve Kamstup arasında ortaklık

2012 yılında Tekla ve Kamstrup, Kamstrup sayaçlarından gelen veriler ile Tekla'nın DMS'sinin kolay entegrasyonunu sağlayan resmi bir ortaklığa girdi.
Tekla ve Kamstup arasında ortaklık, entegrasyon çalışmalarını mimimunda tutmak amacıyla şirketlerin sistemlerini, diğerinin sistemlerine adapte etmesini sağlıyor.
Tekla DMS ile Mälarenergi, herhangi bir hata bulmak için bir müşteri ile görüşmesi sırasında sayaca talepler gönderebiliyor; elektrik kesintilerinin onarılmasının ardından, müşterilerinin elektriğinin geri gelip gelmediğini kontrol etmek için DMS üzerinden ilgili sayaçlara onay talebi adı verilen talepler gönderilebiliyor.

Açık standartlar, karmaşıklığı azaltıyor

Mälarenergi böylelikle tedarikçilerce kullanılan şeffaf sistemlerin avantajını kanıtlıyor. Açık protokoller ile standart bileşenlerin kullanımı, büyük sistem

çözümlerinin karmaşıklığını azaltıyor ve bu tam da geleceğin akıllı şebekesinde Mälarenergi'nin gereksinimlerinden biri.

Gelecekte de etkin kullanılabilir çözüme sahip olandve uzaktan okuma konusundaki deneyimleri ile Mälarenergi, akıllı şebeke çağına adım atmak için yeterli donanıma sahip. Ancak bazı engellerin kaldırılması ve bazı ön koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Mats Håkansson,  PLC sayaçlarına en iyi alternatifin daha hızlı olan RF haberleşmeli sayaçlar olduğunu söylüyor.. Ardından Mälarenergi, gerçek zamanlı kesinti bilgisi almada ve olaylara tepki göstermede bir adım ileri geçecek ve alçak gerilim tarafındaki şebeke arızalarını gidermede daha iyi seçenekleri olacak.

Sadece tek bir teknolojiye ihtiyaç duyulduğundan sistem mimarisi büyük ölçüde basitleştirildi, yani hem elektrik, hem su hem de ısı sayaçları ile iletişim kurabilen tek ve aynı  RF haberleşmeli (mesh network) örgüsel radyo sistemi. Mälarenergi böylelikle tekrar, elektrik dışındaki diğer tüketim türlerini de içerecek şekilde akıllı şebekesinin tasarımında bir örnek teşkil ediyor.

 

Mälarenergi, İsveç'in en büyük enerji şirketlerinden biri ve 2001 yılından bu yana Kamstrup müşterisi. Mälarenergi, 144.000 müşteriye elektrik, 15.000 müşteriye ısınma ve 54.500 hane ile 2.250 şirkete geniş bant hizmeti veren bir çoklu dağıtım şirketidir.

Ölçüm sistemi:
  • Radyo Örgüsel (RF) iletişim altyapısı olan 75.000 Kamstrup elektrik sayacı.
  • Kamstrup ısı sayaçları ile su sayaçları entegre edilmiştir. 
Web sitemizi geliştirmek ve sağlıklı çalışmasını sağlamak için kullanıcı istatistiklerini toplayan çerezleri kullanıyoruz. Bu mesaj ekranını kapatarak veya web sitesinde gezinerek çerezleri kullanmayı kabul ediyorsunuz. Daha fazlası için