"Aslında düşük enerji tüketimi ve tasarruf bizim için daha az gelir anlamına geliyor. Ancak doğru ölçüm demek; daha az israf, müşterilerle tartışmaların olmaması ve ölçümlerin hesap kesim tarihlerinin net olması demektir. Bunlar bizim için çok daha kazançlıdır," diyor Peter Wenzel Kruse.

Ulusal Enerji Dağıtım Şirketi Nukissiorfiit, zorlu coğrafi ve iklimsel zorlukların sebep olduğu yüksek masraflı sayaç okumalarının yanı sıra, geç veya eksik ödemelerden kaynaklanan ciddi gelir kayıplarıyla karşı karşıyaydı. 

Şirket, tüm elektrik sayaçlarını akıllı sayaçlar ve haberleşme altyapısını da RF Mesh tabanlı bir OSOS sistemiyle değiştirdikten sonra, gelişmiş bir enerji yönetimine ve bunun sonucu olarak belirgin finansal tasarruflara kavuştu.

Masraflı “sayaç okumaları ve kesme/açma işlemleri”

Coğrafi ve iklimsel zorluklardan kastedilen, sayaç okumasının olağanüstü derecede masraflı ve zaman alan bir işlem olmasıydı. 


El ile yapılan birçok görev yüksek hata riski içeriyordu ve bazı eski mekanik sayaçlar yanlış yapılandırma ve yıpranma nedeniyle doğru şekilde ölçüm yapmıyordu. Ayrıca, birçok hanede fatura gerçek tüketimden ziyade tahminlere dayanırdı; bu da müşterilerin şikâyetçi olmasına ve yılsonu hesaplaşması yapılırken fazladan iş yüküne neden olurdu.

Bir diğer önemli mesele de geç veya eksik ödemeler yüzünden kesme/açma işlemlerinin zorluğuydu. Bu işlem, sadece helikopter veya tekneyle ulaşılabilen küçük kasabalara masraflı yerinde ziyaretlerin yapılmasını gerektiriyordu.

Enerji Dağıtım Şirketi, bu zorlukların üstesinden gelebilmek ve sadece aylık tüketim faturası vermekten daha fazlasını yapabilmek için teknik olarak tutarlı ve esnek bir akıllı sayaç çözümü arıyordu.

"Bizim için en çok anlam ifade eden şey elektriği otomatik ve merkezi olarak okuyabilme, kesme ve açma imkânımızdır. Böylece herkesin birbirini tanıdığı küçük yörelerde hoşa gitmeyen durumları önlüyoruz. Bu, önceden sayaçları manuel olarak idare etmenin en büyük zorluklarından biriydi," 

diyor Nukissiorfiit İletişim Müdürü Wenzel Kruse.


Belirgin bir tasarruf ve daha kolay sayaç kullanımı

Şirket artık manuel yıllık okumaları ortadan kaldırdı ve uzaktan bağlantı kesme fonksiyonuyla, kesme açma işlemleri hem daha kolay hem de daha az maliyetli hâle geldi.

"Bizim için en çok anlam ifade eden şey elektriği otomatik ve merkezi olarak okuyabilme, kesme ve açma imkânımızdır. Böylece herkesin birbirini tanıdığı küçük yörelerde hoşa gitmeyen durumları önlüyoruz.

Bu, önceden sayaçları manuel olarak idare etmenin en büyük zorluklarından biriydi," diyor Nukissiorfiit İletişim Müdürü Wenzel Kruse.

Kesin ve daha sık sayaç okumaları, şirketin tüketim eğilimlerini gözlemlemesine ve yük profillerini tahmin etmesine imkân tanıyor. Sayaçların yılda sadece bir kez okuma yaptığı döneme kıyasla, Enerji Dağıtım Şirketi, bugün proaktif çalışabiliyor ve olağandışı bir tüketim eğilimi durumunda ilgili haneyi bilgilendirebiliyor.


Bilinçlenen müşteri tasarruf ediyor

Artan enerji farkındalığı evlerde enerji tasarrufunun ön koşuludur. Akıllı sayaçlar, enerji tüketiminin kesin ve şeffaf bir şekilde iletilmesini sağlar. Bu yüzden Nukissiorfiit Enerji Dağıtım Şirketi internet sitesinde tüketimi gözlemlemeye yer ayırmıştır. Müşteriler burada kendi tüketimlerini takip edebilir ve yerel bölge ortalamasıyla kıyaslayabilir.

Hane tüketimiyle ilgili bilgilere anlık erişim: 

Elektrik sayaçlarında saatlik değerlere kadar tüketimin izlenebilmesi hane halkının, enerji israfını önlemeleri ve enerji verimli ürünleri tercih etmelerinin değerini anlamalarını sağladı. Bu, dağıtım şirketinin müşterileri arasında enerji tasarrufu bilincinin arttırdı.

"Aslında düşük enerji tüketimi ve tasarruf bizim için daha az gelir anlamına geliyor. Ancak doğru ölçüm demek; daha az israf, müşterilerle tartışmaların olmaması 


ve ölçümlerin hesap kesim tarihlerinin net olması demektir. Bunlar bizim için çok daha kazançlıdır," diyor Peter Wenzel Kruse.

Akıllı sayaç verileri geleceğin sürdürülebilir enerji üretiminin temelidir

Enerji Dağıtım Şirketi Nukissiorfiit'in tüm azmi çevreyi ve sürdürülebilirliği de hesaba katarak kalıcı bir şekilde, daha iyi ve uygun maliyetli elektrik, su ve ısı sağlamaktır. Sonuç olarak bugün şirketin enerji satışının en az %60'ı yenilenebilir enerjiye dayanmaktadır.

Hanelerdeki potansiyel enerji gereksiniminin belirlenmesi, gelecekteki yatırımlarda nelerin gerekli olacağını bilmede ön koşuldur. Doğru sayaç verileri de tam olarak bunu sağlar. Bu bağlamda gelişmiş veri toplama, daha sürdürülebilir enerji üretiminin gelecek yatırımları konusunda karar vermede son derece geliştirilmiş bir temel oluşturur.


Esnek çözüm, güvenilir sistem, doğru veriler


Proje, radyo tabanlı otomatik sayaç okuma sistemine bağlı toplamda 46.000 akıllı elektrik, ısı ve su sayacını içermektedir. Her bir sayaç diğer 70 adete kadar sayaç için bir yönlendirici olarak çalışır. Bu özellikle, her sayaca farklı yönlerden erişilebilir ve günlük okumada %99’un üzerinde performans elde edilir.

Sayaç haberleşmesi şebekedeki aşırı yüklenmeler, enerji kesintileri veya harmoniklerden etkilenmeyen bir RF Mesh çözümüdür. 
700 adete kadar sayaç verileri GSM/GPRS  (veya Ethernet) aracılığıyla bir Veri Toplayıcı (konsentratör) üzerinden şirketin merkez sistemine gönderilir. 
RF Mesh ağından çok uzağa yerleştirilen tekil sayaçlar ise, P2P GSM modülüne sahiptir ve doğrudan şirketin merkez sistemine GSM/GPRS ile gönderilir.


Çözümle ilgili olarak

• Entegre radyo modüllü ve uzaktan bağlantı kesme fonksiyonuna sahip 46.000 akıllı elektrik, ısı ve su sayacı
• RF Mesh tabanlı otomatikleştirilmiş okuma sistemi
• Kamstrup tarafından Danimarka'da sistem işletimi ve hosting hizmeti

Uygulama

• 2007'de pilot proje yapıldı
• 2012'de sistemin kurulumu tamamlandı

Müşteri hakkında

• Nukissiorfiit, Grönland'ın dağıtım hizmetlerini de yürüten ulusal enerji şirketidir ve yaklaşık 400 çalışana sahiptir

• Elektrik, su ve ısı tüketimi için birleştirilmiş bir sistemde 46.000 ölçüm noktası izlenmektedir


Bizimle iletişime geçin

Lütfen sorunuzu belirtin
Konu *
* Please select a subject
İlgi Alanı *
* Please select one or more areas
* Proje açıklaması geçersiz
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Firma açıklaması geçersiz
* Postal code is required * Postal code is invalid
* City is required * City is invalid
* Country is required
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Web sitemizi geliştirmek ve sağlıklı çalışmasını sağlamak için kullanıcı istatistiklerini toplayan çerezleri kullanıyoruz. Bu mesaj ekranını kapatarak veya web sitesinde gezinerek çerezleri kullanmayı kabul ediyorsunuz. Daha fazlası için