Tryck och läckage

Automatisk avläsning av mätare gör det möjligt att optimera trycket, minska läckage och förlänga ditt nätverks livslängd

Tryck och läckage

Reduktion av vattensvinn

Gns. tryckreduktionspotential (%)
* Aktuell läckagenivå (m3/år)

Summa

Gns. produktionskostnad för vatten (SEK/m³)
* Reduktion av vattensvinn (m³/år)

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

Nästa generations intelligenta mätningslösningar för god affärsmässighet

Vattenbolaget Water-link, Antwerpen, Belgien

En digital framtid för vattenbolag, idag

Är du beredd att skörda fördelarna?

Förknippade beräkningar