Läckage och vattensvinn

Automatisk avläsning av mätare gör det möjligt att upptäcka läckage och minska förlust av vatten snabbare

Läckage och vattensvinn

Kostnader för vattensvinn

Gns. antal läckage (läckage/år)
* Uppskattad volym per läckage (m3/läckage)
* Gns. produktionskostnad för vatten (SEK/m3)

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

Stora fördelar från prisbelönta gemensamma upphandlingar

Estonian Water Works Association, Estland

Minimera vattenförluster

Skydda avkastningen med noggrann mätaravläsning

Förknippade beräkningar