flowIQ® 3200

Vattenmätare för kommersiella fastigheter och distrikt med ultraljudsteknik med exakt precision

Bekämpar vattenförlust och maximerar intäkter med teknologi

Vattenmätaren flowIQ® 3200 gör det möjligt för dig att sätta upp mätområden i dina nätverksdistrikt. Detta är ett effektivt sätt att övervaka vattenförlust och få en bättre översikt över distributionsnätet. För enkel beräkning av vattenbalanser och visualisering av vattenförlust per distrikt kan du använda övervakningsverktyget District Analyser i kombination med dina mätare.

Eftersom varje droppe räknas när det gäller korrekt fakturering, mäter flowIQ® 3200 förbrukningen i kommersiella installationer med exakt precision genom mätarens hela livslängd. Detta säkerställer korrekt fakturering till dina kunder och säkrar intäkter för investeringar i ditt distributionsnät.

Kvalitet och innovation i centrum
Baserat på mer än 25 års erfarenhet är våra vattenmätare konstruerade på beprövad teknologi och ger vattenbolagen de data de behöver för att kunna minska vattenförlust, fakturera kunderna rättvist och driva verksamheten effektivt. Vår automatiserade produktionsprocess inkluderar noggrann testning i vårt ackrediterade laboratorium och säkerställer kontinuerlig hög kvalitet samt hygieniskt och noggrant kalibrerade mätare med låg felfrekvens.

En totallösning för smart vattenmätning och läckagedetektering

Fjärravlästa mätare, frekventa data och målinriktad analys skapar avsevärda besparingar för Tønder Forsyning A/S, Danmark.

  • 13 400 €/årlig inbesparing på läckagedetektering
  • Lokaliseringstiden per läckage har minskats från 10 dagar till 1 dag

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6