Optimera trycket i ditt distributionsnät

Frigör en rad fördelar med tryckstyrning 

Utsträckt livslängd, energibesparingar och minskad förlust från läckor

 

Typ

Batteridriven manometer

Storlek

½" packningsring

Konstruktion

Komposit, vattentät och hållbar

Kommunikation

Trådlös M-buss READy nätverksavläsning

Smart mätning och tryckstyrning

Kamstrup PressureSensor är en vattentät mätare som fortlöpande mäter trycket i distributionsnätet – både den övergripande trycknivån och eventuella skadliga tryckstötar.

Genom att installera ett antal strategiskt utplacerade manometrar i nätverket kan du få en överblick över möjligheterna att optimera trycket.

Det allmännyttiga bolaget får ett verktyg som kan förlänga rörens livslängd i distributionsnätet, sänka energiförbrukningen, sänka antalet brott och läckage samt den övergripande nivån av vattenspill. Det ger dig också möjlighet att tillhandahålla rätt tryck till förbrukarna. 

Bolaget kan också driva verksamheten mycket närmare minimitryckskraven om trycket ständigt övervakas. 

Kommunikation

Kamstrup PressureSensor innehåller samma trådlösa teknik som Kamstrups vattenmätare. Data överförs via ett READy-nätverk tillsammans med förbrukningsdata från bolagets övriga mätare. Alla data är ständigt tillgängliga i READy-hanteraren för ytterligare bearbetning och analys.

Överföring av data kan ske så ofta som var 5:e minut för att säkerställa en tillräcklig nivå av data för att stödja kontinuerlig optimering och felsökning. 

Lång livslängd
Manometern drivs av interna batterier som gör det möjligt att montera den var som helst i distributionsnätet – även om det inte finns någon ström.

Ett batteris livslängd sträcker sig över 6 år med möjlighet att byta batterier för att förlänga manometerns livslängd.

Installationen kräver en hållbar och robust produkt. Därför är Kamstrup PressureSensor utformad som en vakuumkammare, gjord av gjutna kompositmaterial, vilket gör den fullständigt vattentät (IP68) – även efter batteribyte. 

Lätt och enkel fjärravläsning med READy

Manometern avläses automatiskt via ett READy-nätverk tillsammans med de övriga mätarna, vilket garanterar att du alltid har tillgång till aktuella data.

READy är en modern och effektiv lösning för fjärravläsningar av smarta mätare. Med READy får du en enkel konfigurering, fullständig flexibilitet utan stora investeringar och ett nätverk som kan utvidgas efter dina behov. 


Skaffa överblick med READy Manager

Tillsammans med förbrukningsdata från det allmännyttiga bolagets övriga mätare importeras mätardata från manometern automatiskt till READy Manager, där de är tillgängliga för bolaget.

READy Manager erbjuder ett brett spektrum av verktyg som skräddarsytts speciellt för allmännyttiga vattenbolag. Verktyg som ger dig överblick och hjälper dig att utnyttja dina mätardata helt och fullt.

Med READy Manager kan du få tillgång till:

  • Kunskap om mängden slösat vatten
  • Tryckövervakning
  • Visualisering av förbrukning i kombination med larm
Prioritetsavläsningar var 5:e minut av upp till 50 mätare

Styr ditt tryck

En av de viktigaste parmetrarna för ett vattenbolag är trycket i distributionsnätet. Ett optimalt tryck löser en hel rad av driftutmaningar och har ett direkt och positivt inflytande över det allmännyttiga bolagets slutresultat.

Med aktuell kunskap om trycket kan du bedöma behovet av att införa ytterligare tryckjusteringsventiler eller tryckstegringsstationer för att kunna tillhandahålla korrekt tryck på förbrukarnivån. Varken mer eller mindre. Om trycket är för lågt ökar risken för vattenintrång. Om det är för högt ökar risken för vattenslöseri, rörbrott och läckage.

Vidare får du genom kunskap om trycket en överblick över eventuella skadliga tryckstötar som orsakas av oreglerade pumpar, snabbstängande ventiler etc. Det gör att du kan identifiera läckorna och begränsa skadorna. Om trycket kan sänkas kommer detta också att ha en gynnsam inverkan på energiförbrukningen för vattenutvinningen, eftersom ett lägre tryck kräver mindre energi för pumpar. 


Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.