Obegränsad kommunikation

MULTICAL® 602 har en komplett uppsättning kommunikationsalternativ. Energimätaren kan utrustas med LON, SIOX, M-Bus, en datamodul samt systemen BACnet MS/TP, Metasys N2 och Ethernet/IP för kabelansluten kommunikation. För integrering i trådlösa nätverk kan du välja radio, trådlös M-Bus, ZigBee eller alternativ som GSM/GPRS, 3G GSM/GPRS eller högeffektradiorouter med högeffektmatning. 

Kombinerad värme och kylmätare för alla ändamå

Möjliga flödesstorlekar

qp 0,6...3000 m³/h

Vatten temperaturer

Värme 2 °C…180 °C, Kyla 2 °C…50 °C

Datalogger

1392 timmar + 460 dagar + 36 månader + 15 år + Interval 1-1440 min.

Kommunikation

Mer än 10 protokoll, trådat eller trådlöst

Letar du möjligen efter vår senaste energimätare?

MULTICAL® 603

  • Automatisk avkänning 
  • Läckageövervakning
  • Fjärruppdatering och omkonfigurering utan behov för fysisk tillgång till mätaren
  • Flexibel konfiguration av datalogger för att passa aktuella behov
  • Användarvänlig utformning och gränssnitt

Energimätaren

Kombinerad energimätare för värme och kyla

Den här kombinerade energimätaren kan användas tillsammans med de flesta pulserande flödesgivare och med två eller fyrtrådiga temperaturgivare. Vid användning tillsammans med Kamstrups ultraljudsbaserade flödesgivare (ULTRAFLOW® 54) finns ännu mer avancerade funktioner tillgängliga.

Exakt energiförbrukning registreras genom mätarens hela livslängd tack vare dess höga noggrannhet. Du får minimala driftkostnader eftersom mätaren är underhållsfri vilket garanterar en lång livslängd. MULTICAL® 602 har inbyggd realtidsklocka som gör det möjligt att visa aktuell datum/tid 


så att den enkelt kan anpassas i alla system oberoende av mätartyp. Precis som alla andra energimätare från Kamstrup kan även denna mätare avläsas via fjärranslutning. Mätaren har kapacitet för två kommunikationsmoduler som möjliggör fler varianter av fjärravläsning. Dessa innefattar kommunikation som t.ex. trådlös M-Bus, radio, GSM/GPRS och trådda M-Bus. 

Integreringsverkets dataloggningsenheter och informationskoder är ovärderliga verktyg i analysen av energiförbrukning och felsökning. Informationsloggning övervakar 


viktiga funktioner som strömavbrott, läckage, brustna rör eller felaktig installation. Informationskoder blinkar på integreringsverkets display och informerar konsumenten så att problemen kan hanteras snabbt. Förbrukningsdata sparas per år, månad, dag och timme. Konsumenten får en komplett prestandaanalys och vid strömavbrott får konsumenten kvitto på att alla ovärderliga data kommer att sparas. I kombination med Kamstrups ULTRAFLOW®-givare och övriga givare är MULTICAL® 602 en mätare som passar alla tillämpningar.

Smart värmemätare

Den programmerbara dataloggningsenheten gör det möjligt att använda MULTICAL® 602 som en intelligent nätgivare vid hantering av fjärrvärmenätverk.

I kundreferenser från fjärrvärmenätverket i den tyska staden Pirmasens kan du läsa om hur värmemätare fungerar som känsliga givare i ett fjärrvärmenätverk.


”Med kraftfulla värmemätare av typen MULTICAL 602 plus fjärravläsning har vi nu ett optimalt system som klarar effektiv nätverkshantering.” 

Volker Weiland, avdelningschef, Pirmasensanläggningen, Tyskland

MULTICAL® 6L2

MULTICAL® 6L2


MULTICAL® 6L2 är en enklare version av MULTICAL® 602. Denna enklare version har färre kommunikationsalternativ och endast en främre knapp. Klicka på knappen nedan om du vill se produktdokumentationen för MULTICAL® 6L2 och få mer information.

Produktjämförelse

MULTICAL 602 MULTICAL 6L2
Typgodkänd
Toppmodul
Trådbunden kommunikation
Trådlös kommunikation
1 st. ULTRAFLOW
2 st. ULTRAFLOW
Flödesmätare från tredje part

Kontakt

Ämne *
* Please select a subject
Intresse *
* Please select one or more areas
* Beskrivningen av ditt projekt är ogiltig
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Din företagsbeskrivning är ogiltig
* Postal code is required * Postal code is invalid
* City is required * City is invalid
* Country is required
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Vi använder cookies för att spåra besök på vår hemsida. Inga personuppgifter lagras. 

Läs mer om cookies.