Systemöversikt

Utvecklad för maximal flexibilitet och ny verksamhet

Den smarta OMNIA-plattformen erbjuder mycket god systemflexibilitet och är lättintegrerad med andra system. Plattformen består av kärnelement som är av högsta vikt för alla elbolag - intelligenta mätare, kommunikationsinfrastruktur, mätdatahantering och smart gridkapacitet som stödjer europeiska standarder.

OMNIA-sviten är vår lösning på nätoptimering. OMNIA-sviten är en komplett smart nätplattform fullproppad med smart teknik, stöd och kunskap.


Den innehåller intelligenta mätare, nätverkskommunikation, mätdatahantering och smarta nätfunktioner som är skräddarsydda efter dagens behov.
Som en äkta multi-utilityplattform integrerar systemet alla typer av mätare: el, vatten, gas, värme och kylning med all modern kommunikationsteknik. 

OMNIA är en öppen standard, högprestandalösning som uppfyller internationella krav och lagstiftningar och stödjer nya energikällor.


OMNIA-sviten ger möjligheter för nätstationsövervakning, spänningsprofiler och kvalitetsavkänning av total harmonisk distorsion från varje mätpunkt, vilket ger nätägaren en unik inblick i distributionsnätet. Omedelbart efter installationen skickar mätarna ut sin identitet till huvudslutsystemet. Mätarnas och koncentratorns förstärkta intelligens ger snabba svar och tät datafrekvens från lågspänningsnätet.

OMNIA Smart Grid-suite

Övervakning av lågspänningsnätet


Varierande energiförbrukning, generering av förnybar energi med mera. Detaljerad insikt i lågspänningsnätet spelar en väsentlig roll när det gäller att hantera nutida energirelaterade utmaningar och säkerställa en tillförlitlig strömförsörjning av hög kvalitet. OMNIGRID hjälper bolag att få den information de behöver från deras nät för att kunna driva verksamheten mer effektivt, göra smarta investeringar och minska underhållskostnader.

Nätoptimering

Stödjs av OMNIA

Nätoptimering är den process som gör distributionsnätet så effektivt som möjligt. Ett optimerat nät krävs för hantering av moderna energilösningar och ger bättre effektivitet, tillförlitlighet, säker energileverans och användning. Nätoptimering är med andra ord
idag ett centralt element i uppbyggnad och hantering av en pålitlig, intelligent och framtidssäkrad energiförsörjning.

På Kamstrup är vi övertygade om att nyckeln till nätoptimering är god förståelse av samt god översikt över nätförsörjningen. Datakvalitet

och frekvens är huvudkraven för ett väl fungerande smart grid. Av denna anledning fokuserar vi på ett stabilt, högprestandasystem. Våra tidigare projekt är en bekräftan på att trådlös teknik ger utomordentligt goda resultat vid mätvärdesinsamling.
OMNIA är ett högprestandasystem som kan leverera realtidsdata från alla konsumenter och från de yttersta ändarna av lågspänningsnät så att du kan göra exakta beräkningar och diagnostik för optimering av nätets prestanda för riktad felsökning och riktade investeringar.

Har du övervägt din bästa konfiguration vid drift?

- Hur säkerställer du hög prestanda?
- Hur upprätthåller du den nödvändiga höga datasäkerhetsnivån?
- Har du de nödvändiga resurserna och kompetensen?
- Har du de nödvändiga IT-konfigurationerna?
- Hur får du stöd för dagliga frågor?

Vi kan leverera allt från grundsupport till en fullständig servicelösning. 

Vill du veta mer om Kamstrup som servicepartner?

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.