Dataanalyser för smart vattenmätning

Water Intelligence och Incidents

Nyttja det fullständiga värdet av dina mätvärden

Det värde du kan få ut från dina data är mycket mer än att enbart använda dessa som underlag för rätt debitering Utmaningen har hittills varit att nyttja dess fulla potential, men med de rätta verktygen kan du göra just detta och omvandla dina mätdata till värdefull kunskap.

Kamstrups analysplattform för vattenbolag består av två system: Water Intelligence och Incidents. 

Med hjälp av dessa kan du enkelt gå från att tänka “tänk om” till att veta “Hur”. 

Dina mätvärden organiseras, visualiseras och analyseras automatiskt för att ge dig en total överblick över ditt distributionsnät och ger dig detaljerad kunskap som hjälper dig att lättare kunna prioritera dina insatser.

Water Intelligence

Omvandla rådata till faktiskt mervärde och få en överblick

Water Intelligence ger dig en fullständig överblick över dina olika distrikt med detaljerad information om flöde, förbrukning och vattenförlust. Du kan löpande följa utvecklingen, vilket gör att du snabbt kan agera om vattenförlusten ökar i något distrikt.

En fullständig överblick över vattenförlusten i ditt nätverk

En karta över ditt försörjningsområde tillhandahåller en uppdaterad överblick över vattenförlusten i hela ditt nätverk. Intuitiv färgkodning av dina distrikt visar distriktens status baserat på dina fördefinierade gränser för godtagbar vattenförlust. Detta gör det möjligt för dig att rikta din läckagedetektering så att du kan agera på bara några timmar istället för att det ska behöva ta flera dagar. 

Kontinuerlig övervakning och dagliga vattenbalanseringar gör det även möjligt för dig att följa utvecklingen och upptäcka mindre läckor innan de utvecklas till större rörbrott.

Detaljerad insikt i varje enskilt distrikt

Du kan få en detaljerad vy för var och ett av dina distrikt över den försedda och förbrukade volymen, samt vattenförlusten.

Välj och växla mellan vyer baserat på data från de senaste 24 timmarna, de senaste 7 dagarna eller den senaste månaden eller den exakta perioden som du vill undersöka närmare.

Den detaljerade vyn låter dig spåra vattenförlusten i ett distrikt och, i många fall, kan den även hjälpa dig att härleda orsaken till vattenförlusten. Om du även har åtkomst till systemet Indicents så kan du ställa in larm så att du håller dig automatiskt uppdaterad via meddelanden om vattenförlusten i ett distrikt överstiger en fördefinierad gräns.

“Vår förmåga att utnyttja data till fullo genom att fastställa en vattenförlust som inte är relaterad till något problem i ett hushåll gör att vi sparar pengar och vårt arbete blir enklare.”

Anne Lyndorff Hovmøller, Assens Forsyning.

Bekämpa vattenförlust

Ofakturerat vatten är en stor utmaning för vattenbolag runt om i världen. För att bekämpa vattenförlust och minska mängden ofakturerat vatten, måste du veta exakt vad som pågår i ditt distributionsnät.

Och med den rätta kunskapen vid rätt tidpunkt, blir din kamp för att minska mängden ofakturerat vatten och vattenförlust, så mycket enklare och mer effektiv. Smart mätning ger dig en fullständig överblick över ditt distributionsnät och låter dig lokalisera olika typer av ofakturerat vatten och minska din vattenförlust. 

Titta på vår film och lär dig mer om hur smart mätning kan vara ett effektivt verktyg i kampen för att bekämpa läckage.

Incidents

Incidents övervakar löpande ditt distributionsnät, så att du inte behöver göra det. Du får en effektiv händelsehantering och information om olika händelser i ditt distributionsnät som kräver din uppmärksamhet, såsom läckor, torra mätare, sabotageförsök med mera. 

Håll koll på ditt nätverk, även när du inte tittar

Incidents ger dig en fullständig översikt över de olika händelserna i ditt distributionsnät, samt verktygen för att prioritera och hantera dem. 

Alla händelser visas på en karta för att göra det enklare för dig att hålla dig uppdaterad om det aktuella tillståndet i ditt distributionsnät och prioritera vilka händelser du ska hantera. Du upptäcker oregelbundenheter tidigare, hanterar dem snabbare och minskar följdskador.

De inkluderade händelserna kan vara larm, notifikationer och infokoder från smarta mätare, sensorer och pumpar som stöds. Händelserna kan inkludera larm som genereras från Water Intelligence om vattenförlusten i ett av dina distrikt överstiger fördefinierade gränser.

Incidents ger dig verktygen som behövs för att hantera händelserna i ditt distributionsområde

Du kan tilldela händelser till medlemmar i ditt team för ytterligare undersökning och funktionen ”bekräfta” säkerställer att alla händelser hanteras.

Det går att lägga till kommentarer till olika händelser för att säkerställa att viktig information delas, lagras och lätt kan kommas åt vid behov.

Du kan även "snooza" en händelse om dina undersökningar visar att händelsen är en felaktig händelse. Detta säkerställer att du kan ta bort irrelevanta händelser, undvika överbelastning av information samt få en tydlig översikt över händelser som kräver din uppmärksamhet.

Du har kontrollen
För att säkerställa att du kan vidta åtgärder så fort en kritisk händelse, som ett större rörbrott, inträffar i ditt distributionsnät, kan du konfigurera larm och få meddelanden antingen via e-post eller som textmeddelanden. Du bestämmer hur allvarligt händelser ska klassas och du kan sortera dem efter allvarlighetsgrad, typ, tid, aktiv eller historisk och om de har bekräftats. Du kan till och med ställa in en permanent övervakning över strategiskt viktiga mätare och skapa olika regler för hur du vill bli underrättad vid olika händelsetyper.

Detta säkerställer att du endast tar emot information om relevanta händelser och du kan vara säker på att ditt distributionsnät övervakas, även när du inte tittar.

Hur mätaravläsning påverkar värdet av dina data

Frekventa mätaravläsningar ökar det potentiella värdet av dina mätdata. 

Både Incidents och Water Intelligence kan användas av bolag som läser av sina mätare via READy mobil avläsning eller ett READy-nätverk. Baserade på drive-by-avläsningar varannan månad, kan de stödja ditt dagliga beslutsfattande. Ju oftare du läser av dina mätare, desto mer värde kan du realisera när det gäller att optimera din drift och minska mängden ofakturerat vatten och vattenförluster.

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.