Så mycket mer än att mäta förbrukning

READy Manager

Optimalt utnyttjande av mätardata med READy Manager

När du har ett READy-system sker hanteringen av dina mätare och mätdata i datorprogrammet, READy Manager – oavsett om du avläser dina mätare med mobil avläsning eller via nätverk.

Att mäta och fakturera förbrukning är en nyckeluppgift för varje allmännyttigt vattenbolag. Men smart vattenmätning handlar inte bara om ökad precision och korrekt debitering. Det handlar även om att utveckla och förbättra relationerna till kunderna. Det handlar om verksamhetsoptimering, kvalitetskontroll, intäktsskydd, administration av tillgångar och mycket mer.

Det handlar om att ha förmågan att göra de rätta valen och investeringarna – grundat på mer än bara skattningar och teoretiska modeller.
Mätdata kan användas till mycket mer än bara noggrann fakturering. Ökad kunskap om distributionsnätet och förbättrat utnyttjande av data ger dig fortlöpande tillgång till uppdaterad kunskap om förbrukning, avkylning, tryck och vattenförluster – såväl som verktygen för att omvandla denna kunskap till konkreta förbättringar, energioptimeringar, minskade vattenförluster och färre störttappningar.

Med andra ord - intelligent felsökning och optimering av ditt nätverk.

Med en smart mätningslösning från Kamstrup får du enkel tillgång till alla dina data, inklusive en rad verktyg som hjälper dig att bli mer proaktiv i din planering och ditt dagliga arbete. Vidare får du exakta mätaravläsningar att använda för noggrann fakturering av förbrukarna.

Komma igång

READy Manager har ett enkelt användargränssnitt med en startskärm och ikonbaserad navigering, vilket gör programmet intuitivt och lätt att använda.

READy Manager stödjer flera olika dataformat och erbjuder flexibel import och export av data. Det är enkelt att integrera en befintlig kunddatabas i systemet. Vid behov kan förbrukningsdata exporteras till ditt faktureringssystem eller via e-post, antingen manuellt eller via automatiserade kommandon.

Vill du ladda ner READy Manager?

Du kan ladda ner mätinsamlingssystemet READy Manager via "My Kamstrup". Skapa ditt användarkonto nedan för att aktivera nedladdning.

Intelligent felsökning och optimering av distributionsnätet

Smart mätning handlar om så mycket mer än förbrukningsmätning. Optimalt utnyttjande av data beror på hur det presenteras och används. Därmed erbjuder READy Manager ett brett sortiment av verktyg som utformats för moderna företag som ger dig en översikt över och hjälper dig utnyttja dina mätdata.

Koncentrera din felsökning och optimering

För att få en översikt över förbrukningen och andra parametrar i olika delar av ditt distributionsnät och du kan gruppera dina mätare i READy Manager. Du kan välja att skapa grupper baserat på geografi eller skapa grupper med kunder vars förbrukning du vill följa upp mer noggrant.
I vissa fall kan det vara fördelaktigt att ha åtkomst till mer frekvent data med väldigt korta avläsningsintervaller för att få åtkomst till den nödvändiga informationen.

Med READy Manager kan du därför uppgradera upp till 50 strategiskt viktiga mätare till prioritetsmätare som avläses med 5 minuters mellanrum. Prioritetsmätarna kan vara antingen vanliga hushållsmätare, större områdesmätare eller tryckgivare. Du kan fortlöpande ändra vilka mätare som avläses som prioritetsmätare om dina analysbehov förändras.
Se det stora sammanhanget
Vidare kan READy Manager visualisera mätdata i ett stapeldiagram och koppla förbrukningen till larm eller infokoder. Detta gör det enklare att jämföra förbrukningen för olika mätare och identifiera läckage, dålig avkylning eller andra avvikelser i distributionsnätet eller hos slutanvändarna.   

När de incidenter som leder till en störttappning eller ett läckage upptäcks, kan starttid och plats lättare identifieras. Därmed kan problemet åtgärdas snabbare och vattenförlusten minimeras.

Fjärravläsning med READy

För att du ska kunna få fullständig tillgång till de talrika möjligheterna inom analys och optimering i READy Manager måste dina mätare läsas av i ett READy-nätverk. 

Med READy nätverksavläsning läses alla mätare av automatiskt på dygns- eller timbasis av en eller flera permanenta datainsamlingsenheter. 
En datainsamlingsenhet består av en eller två antenner som fångar in signalen från mätarna samt en koncentrator som överför data till READy Manager.

”Plötsligt kan vi börja använda mätdata till mer än bara fakturering. Nu kan vi analysera, felsöka och hitta förbättringsmöjligheter på ett sätt vi inte kunde tidigare.” förklarar Marc Roar Hintze, VD, Assens Fjernvarme.

Hantera din vattenförlust

READy Manager omfattar en effektiv analys av vattenförluster som fortlöpande håller dig à jour om mängden vatten som förloras i hela nätverket eller i utvalda områden. I stället för en årlig beräkning av vattenförluster kan du nu få en fortlöpande överblick och reagera så snart du märker en stigande tendens i ett område. 

Du kan upptäcka läckor och störttappningar mycket tidigare och därmed begränsa vattenförlusten. När distributionsnätet ska renoveras kan READy Manager användas som verktyg för att fokusera din aktiva läckagesökning och tillhandahålla grunden för prioritering och dimensionering av distributionsnätet. Därmed kan du vidta åtgärder där det behövs bäst och där det skapar det största värdet såväl för vattenbolaget som för slutanvändarna.

Mätning och optimering av tryck skapar stora fördelar

Det allmänna trycket och antalet tryckstötar i ditt distributionsnät påverkar både energiförbrukningen för att pumpa vattnet och antalet läckor och brott. Det finns ett tydligt samband mellan maxtrycket och nätförluster. Trots detta begränsas kunskapen om tryck ofta till information om avtappningstrycket, kombinerat med sporadiska mätningar.

Med ett READy-nätverk och ett antal Kamstrup PressureSensorer kan du samla in information om trycket i ditt distributionsnät och få värdefull kunskap om potentialen för att optimera trycket.

Det blir ofta möjligt – antingen under vissa tidsperioder eller permanent – att sänka det allmänna trycket i nätverket och skapa påtagliga fördelar i form av lägre drifts- och energikostnader såväl som en tydlig nedgång i vattenförlusterna. Genom att trycket minimeras och tryckstötar reduceras i nätverket sänks påfrestningen på distributionsnätet, vilket förlänger komponenternas livslängd. 

Kontakta oss

Skicka oss din fråga så återkommer vi så snart som möjligt
Ämne *
* Please select a subject
Intresse *
* Please select one or more areas
* Berätta varför du kontaktar oss
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Din företagsbeskrivning är ogiltig
* Postal code is required * Postal code is invalid
* City is required * City is invalid
* Country is required
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.