Heat Intelligence

Heat Intelligence skapar underlag för smarta val

 

 

Skapa genomsynlighet i ledningsnätet med hjälp av intelligenta mätare

Det värde du kan få ut från en smart mätare är mycket mer än att enbart använda data som underlag för rätt debitering. Utmaningen har hittills varit att nyttja dess fulla potential, men med rätt verktyg kan du göra just detta och omvandla dina mätdata till värdefull kunskap.
Kamstrups analysplattform för värmebolag tillhandahåller både insikt och transparens i distributionsnätet. 
 
Med hjälp av dessa kan du enkelt gå från tanke till handling.
Dina mätdata kombineras automatiskt med GIS-information om ditt distributionsnät för att ge dig en fullständig översikt över vad som pågår i ditt distributionsnät. 

Gör det till Din hemmaplan

  • Lokalisera din värmeförlust
  • Dokumentera din leveranskvalitet
  • Övervaka din belastning och kapacitet

  • Identifiera vad som utsätter ditt nätverk för påfrestningar

Omvandla rådata till faktiskt mervärde och få en överblick

Heat Intelligence ger dig en tydlig översikt över ditt distrikt med detaljerad information om inloppstemperatur, utloppstemperatur och temperaturavvikelser. Du kan följa utvecklingen noggrant, rikta in dina insatser och agera direkt när avvikande värden dyker upp i ditt nätverk.

Kartlägg din värmeförlust Kartlägg din värmeförlust

Kontinuerlig övervakning låter dig upptäcka negativa trender eller en negativ utveckling så att du kan reagera snabbare. Du definierar dina egna gränser för temperaturavvikelser baserat på vad som är relevant för dig. Resultatet visas på en karta och du kan agera utifrån detta. Om den uppmätta temperaturen är lägre än förväntatkan felet vara ett defekt servicerör eller bristande rörisolering. Om temperaturen är högre än förväntatkan det bero på ett läckage eller en bypassventil.
 

Dokumentera din leveranskvalitet Dokumentera din leveranskvalitet

Du kan se exakt hur värmen rör sig genom ditt distributionsnät, hela vägen ända till slutanvändaren. Detta innebär att du kan dokumentera exakt vad du har levererat och när. Du kan även utvärdera din temperaturoptimering baserat på en visualisering av dynamiskt beräknade fakta i stället för efter en statisk modell.

Övervaka din belastning och kapacitet Övervaka din belastning och kapacitet

Genom att koppla samman energimätningar med detaljerade röregenskaper, ger Heat Intelligence dig en överblick över belastningen i hela ditt nätverk. Du får insikt i matchningen mellan teoretisk
planering och verklighet så att du kan validera dina designregler. Detta gör det möjligt för dig att maximera utnyttjandet av din kapacitet och utföra riktade investeringar i nätverksunderhåll genom att t.ex. uppskatta livslängden för rör baserat på deras belastning och förhållanden, snarare än endast efter hur gamla de är.
 

Identifiera nätverkspåfrestningar Identifiera nätverkspåfrestningar

Du kan identifiera vilka byggnader och förbrukare som orsakar mest påfrestningar i nätverket genom att ”zooma in” på specifika byggnader och rörsektioner. Detta gör det möjligt att upptäcka orsaken till problemet, t.ex. värmeinstallationen eller förbrukarbeteendet. Och det är din grund för att ge dina kunder riktade råd och vägledning, till fördel för deras värmeräkningar och din nätverksprestanda.
 

När du vet vad som händer under markytan

Heat Intelligence kombinerar fakta om ditt distributionsnät (rörlängd, mått, isolering osv.) med data från dina smarta mätare.
Detta ger dig en helt ny nivå av transparens utan att du behöver investera i ytterligare sensorer på fältet.

Skapa virtuella mätare

Genom att använda mätningar från alla slutpunkter i ditt distributionsnät, kan Heat Intelligence beräkna temperaturen och flödet även när det inte finns någon mätare installerad.

Heat Intelligence beräknar exakt hur värme rör sig i din infrastruktur och vad det innebär för din värmeförsörjning. Detta visas på en intuitiv karta över ditt försörjningsområde och ger dig en förståelse för hydrodynamiken i ditt distributionsnät.
När du vet vad som händer under markytan kan du rikta dina insatser och resurser i rätt riktning utan att behöva gissa.
 

I realtid och uppdateras dagligen

Heat Intelligence uppdateras och omberäknas dagligen med senaste data från ditt distributionsnät. Plattformen är webbaserad.
 

Relaterade produkter

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.