Plug and play-mätaravläsning

Allt efter affärsbehov kräver leverantörer av energi och vatten, som kommunala bolag, bostadsföreningar och fastighetsförvaltare, olika lösningar för mätaravläsning.
Vi erbjuder ett stort urval av system för automatiserad mätaravläsning och smart mätning som sträcker sig från handhållna enheter till långdistansnätverk – kabelanslutna eller trådlösa – tillsammans med användarvänliga datahanteringsprogram.
Kamstrups smarta mätare för värme, kylning och vatten fungerar med ett brett spektrum av kommunikationstyper. Det betyder att kunderna kan välja den metod för datainsamling som passar bäst för deras mätaravläsningsbehov.

Den lätta vägen till automatiserad mätaravläsning

Det behöver inte vara svårt att komma igång med automatiserad mätaravläsning. 
Med ett READy automatiserat mätaravläsningssystem kan du ta farväl av manuella avläsningar, rapportering via Internet och uppskattade beräkningar. Nu kan du själv läsa av förbrukningsdata automatiskt utan att behöva störa förbrukarna.

Vet du hur du får ut full potential med smart mätning?

Med ett ökande antal mätare och nya krav på tillförlitlighet och åtkomst, är detta en komplex fråga. Vår vitbok om trådlös kommunikation för smart mätning tar upp utmaningarna och begränsningarna med trådlös teknologi, potentialen med dataanalyser och metoderna för att utforma trådlösa infrastrukturer.

Ett avtal för alla tjänster

Kamstrup full valuta åt kunderna för deras investeringar. Detta inbegriper ett servicekoncept som gör det lättare för kommunala bolag att koncentrera sig på sin kärnverksamhet.
 
Ett serviceavtal med Kamstrup bevarar den höga kvaliteten hos mätaravläsningen, och hosting från Kamstrup minskar kundens manuella arbete och säkerställer högkvalitativ mätaravläsning.
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.