Godkännanden

flowIQ® 4200 har varit föremål för omfattande typprovningar med syftet att säkerställa en långsiktigt stabil, noggrann och tillförlitlig vattenmätare för mätning i kommersiella fastigheter och distrikt.

Certifierad i enlighet med MID och OIML R49 ● Testad i enlighet med OIML R49 och ISO4064 ● IP68-godkänd ● Godkänd för dricksvatten ● Designad enligt WELMEC-riktlinjen 7.2 för MID-enhetsprogramvara.