Mätningar och datapaket

flowIQ® 3200 erbjuder en rad olika datapaket för överföring över radion. Välj det datapaket som passar dina behov när du beställer mätaren och omkonfigurera den vid ett senare tillfälle om behoven förändras. Alternativen inkluderar parametrar såsom volym, omvänd volym, temperatur och flödeshastighet.

Det finns även en logg med historiska data i mätaren med värden per dag, timme och månad.