Noggrannhet

flowIQ® 3100 mäter vid låga och höga flödeshastigheter med bibehållen precision. Med ett lågt startflöde ner till 2 l/timme mäter den nästan varje droppe som ditt bolag distribuerar. Mätaren har en väldigt låg felmarginal genom hela mätområdet. I motsats till en mekanisk vattenmätare är den industriella och kommersiella vattenmätaren flowIQ® 3100 en statisk mätare utan några rörliga delar. Därmed är den mer motståndskraftig mot slitage och bibehåller en hög och stabil noggrannhet genom hela sin livslängd.