Mätningar och datapaket

flowIQ® 2200 erbjuder en rad olika datapaket för överföring till ditt bolag. Välj det datapaket som passar dina behov när du beställer mätaren och omkonfigurera den vid ett senare tillfälle om behoven förändras. Alternativen innefattar parametrar såsom volym, omvänd volym, temperatur och flödeshastighet.

Det finns även en logg med historiska data i mätaren med värden per år, timme och månad.