Intelligenta larm

Flera intelligenta larm och infokoder gör att du snabbt och effektivt kan detektera avvikelser eller andra händelser såsom läckage och sprickor, manipuleringsförsök, returflöden med mera.

flowIQ® 2200 stödjer följande infokoder och larm:

  • Torr mätare
  • Omvänt flöde
  • Läckage
  • Rörbrott
  • Manipulering
  • Lågt batteri
  • Låg temperatur
  • Hög temperatur
  • Maxflöde överskridet 
  • Ingen förbrukning