Godkännanden

flowIQ® 2200 har varit föremål för omfattande typprovningar med syftet att säkerställa en långsiktigt stabil, noggrann och tillförlitlig vattenmätare för hushållsförbrukning.

● MID-certifierad i enlighet med OIML R49 ● DK-0200-MI001 022 ● DK-0200-MI001 038 ● IP68-godkänd ● Godkänd för dricksvatten.