Du behöver bara hålla en typ av mätare i lager

Beroende på placeringen av flödesgivare i inlopps- eller utloppsflödet kan MULTICAL® 603 konfigureras individuellt direkt på plats via knapparna framtill på mätaren.

Detta innebär ett mindre behov av att tilldela resurser för planering och lagerhantering.