Användarvänlig design

Värmemätare och kylmätare är ofta installerade på trånga och mörka platser, där installationen försvåras av avsaknaden av belysning och arbetsutrymme.

Den bakgrundsbelysta displayen är bara en av de nya funktionerna som gör MULTICAL® 603 till inte bara den mest flexibla mätaren på marknaden utan också den mest användarvänliga.

Den bakgrundsbelysta displayen äventyrar inte nämnvärt batteriets livslängd. Vi lovar ändå upp till 16 års batterilivslängd (upp till 15 år med bakgrundsbelyst display).

Dessutom har MULTICAL® 603 navigeringsknappar för ”tillbaka”, ”framåt” och ”enter”, vilket gör det ännu enklare för utbildade tekniker och slutanvändare att använda den installerade mätaren.