Vätskor under noll grader

Kalkylatorn MULTICAL® 603 kan anpassas för blandade vätskor och användas i temperaturer under noll grader med ett temperaturområde på -40…+140 °C. I applikationer där man kan förvänta sig temperaturer under noll grader är det viktigt att välja temperaturgivare och flödesgivare med ett lämpligt temperaturområde. Blandade vätskor har en lägre specifik värmekapacitet jämfört med vatten. Kamstrups kalkylator för blandade vätskor kan kompensera för detta och därmed tillhandahålla noggranna mätningar oavsett den kemiska sammansättningen i installationen.

För att säkerställa hög precision oavsett den kemiska sammansättningen kan MULTICAL® 603 kompensera för den unika värmekapaciteten i varje applikation. Variant ”M” (blandade vätskor) är kompatibel med de flesta vanliga frostskyddsvätskor, t.ex. etylenglykol och propylenglykol.

Läs mer