Ultraljudsmätare

Värmemätaren har ett totalt dynamiskt område på 1600:1 från max. flöde till start, ett godkänt dynamiskt område på 250:1 (qp:qi) och ett mätarprogram med nominellt flöde från qp 0,6 till 15 m3/h. Detta ger dig fördelen att kunna mäta varje tänkbar förbrukning och på så sätt kan du dra nytta av en reducerad förlust av distribuerad energi.