Temperaturområde

Kalkylator:
Temperaturområde θ: 2 °C…180 °C 
Temperaturskillnadsområde ΔΘ: 3 K…178 K

Flödesgivare:
Temperaturområde θq: 2 °C…130 °C

Temperaturgivare, inställning:
Temperaturområde θ: 2 °C…150 °C
Temperaturskillnadsområde ΔΘ: 3 K…140 K

Det breda temperaturområdet möjliggör utnyttjandet av MULTICAL® 403 genom hela distributionsnätet, vilket ger dig fördelen av att endast behöva använda och underhålla en typ av mätare, oavsett om den är placerad i en nätstation, lätt industriapplikation eller i en privatbostad.